Till huvudinnehållet

Proffshjälp i badrummet; Godkända fästmassor för plast i våtrum

Grunden för ett fackmässigt resultat i våtrumsarbetet är rätt förutsättningar, rätt material och rätt utförande i enlighet med branschreglerna. Nu finns aktuella listor på godkända fästmassor, ”fix”, när plastmattor utgör tätskiktet under kakel eller klinker i våtrum. Här är den uppdaterade listan på godkända fixprodukter; http://www.gvk.se/godkanda-produkter/fastmassa-pa-plastmatta.

Grunden för ett fackmässigt resultat i våtrumsarbetet är rätt förutsättningar, rätt material och rätt utförande - i enlighet med branschreglerna. Rätt material finner du alltid på www.gvk.se. Nu finns uppdaterade listor med godkända fästmassor, ”fix”, när plastmattor utgör tätskiktet under kakel eller klinker i våtrum. Listan är uppdaterad med förnyade tester och intyg från leverantörerna av fästmassa. Sedan mars i år krävs ett förnyat skriftligt intyg från leverantören för att produkten ska vara godkänd för avsedd användning. Intyget gäller i fem år. Här är alla godkända leverantörer och fixprodukter listade;
http://www.gvk.se/godkanda-produkter/fastmassa-pa-plastmatta

Kriterier för godkänd fästmassa
•    Dragvidhäftning mellan plastmatta och fästmassa ska efter 28 dygn överstiga 0,2 MPa. Det motsvarar kraften av cirka 200 kg på en platta som är 10x10 cm.
•    Rekommendation för applicering på underlag av plastmatta ska finnas alternativt införas i monteringsanvisning/produktblad.
•    Det ska framgå om aktuell fästmassa fungerar på golv eller vägg alternativt både på golv och vägg.

Det är naturligtvis viktigt att hantera fästmassan enligt bruksanvisningen och att noga följa instruktionerna för att nå avsett resultat. Plastmattor som ska användas i våtrum ska vara VT-godkända i enlighet med Golvbranschens branschstandard. Produkter godkänns både som vattentäta ytskikt och som tätskikt under kakel och klinker i enlighet med en europanorm.

GVK är ett utförandekoncept med auktoriserade hantverkare, som har till syfte att minska vattenskadorna och ge förutsättningar för säkra installationer. Under rubriken ”Godkända produkter” på www.gvk.se finns alltid de senaste rekommendationerna för testade och godkända produkter för våtrum.