Till huvudinnehållet

Kompatibilitet för våtrumsskivor klar

Tillverkare/leverantörer av byggskivor har i samarbete med Byggkeramikrådet och GVK sammanställt egenskapskrav för våtrumsskivor på vägg. Kraven syftar till att säkerställa att tätskikt av folietyp och plastmatta fungerar på olika typer av våtrumsskivor. Godkänd våtrumsskiva uppfyller egenskapskraven för våtrum i bostadsutrymmen och utrymmen med likvärdig belastning.

Tillverkare/leverantörer av byggskivor har i samarbete med Byggkeramikrådet och GVK sammanställt egenskapskrav för våtrumsskivor på vägg. Kraven syftar till att säkerställa att tätskikt av folietyp och plastmatta fungerar på olika typer av våtrumsskivor. Godkänd våtrumsskiva uppfyller egenskapskraven för våtrum i bostadsutrymmen och utrymmen med likvärdig belastning.

För att listas som godkänd skiva ska leverantören redovisa om skivan är sugande eller icke sugande, att den är formstabil med hänsyn till fukt och temperatur, att den är mögelresistent och om den tål höga temperaturer. Produkten är inte lämplig som underlag till plastmatta vid de fall då värmetåligheten är begränsad.

GVK förespråkar god arbetsmiljö för våra hantverkare som ska hantera materialet. Observera att kompatibilitetsmetoden inte tar hänsyn till arbetsmiljöaspekten för de olika våtrumsskivorna.

Godkända våtrumsskivor finns listade på www.gvk.se från och med 4 november. Listan kompletteras allt eftersom leverantörer inkommer med intyg.

De listade produkterna är godkända i fem år under förutsättning att produktens sammansättning inte förändras.