Till huvudinnehållet

Utökat VT-godkännande för plastmattor i våtrum

I dagarna har Golvbranschen, GBR, uppdaterat standarden för att testa plastmattor i våtrum, klass VT, till att även innefatta plastgolv tillverkade av så kallade termoplaster (TP).

Den tidigare gällande VT-märkningen har endast innefattat plastgolv i olika utföranden av PVC-plast. I och med tillkomna plastmaterial på marknaden har möjligheten att även testa dessa efterfrågats.

En stor del av arbetet med att ta fram den nya VT-märkningen har varit att arbeta fram metoder för att testa de olika materialens egenskaper – och göra dem jämföra. För egenskapstestet har GBR utgått från europeiska standarden SS EN-13553 gällande för PVC-golv i våta utrymmen.

För GVK kommer det uppdaterade VT-godkännandet innebära att listan för Godkända plastmattor för golv och vägg kommer att kompletteras i den takt som produkterna uppfyller kraven i branschstandarden.