Menu

Tidigare utgåvor av Säkra Våtrum - historiska branschregler

Säkra Våtrum kom ut för första gången 1988 och har ändrats över tiden i takt med utvecklingen av nya material, metoder med mera. Behöver du veta vad som gällde när ett visst våtrum byggdes? Här kan du ta del av gamla branschregler.

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak