Menu

Branschregler för våtrum

GVKs branschregler Säkra Våtrum ger både hantverkare och beställare praktiska instruktioner för hur man bygger våtrum på rätt sätt. Försäkringsbolag och beställare kan också jämföra ett utfört arbete med branschreglerna för att se om arbetet håller måttet. Här kan du i korthet läsa om branschreglernas olika delar och få en översikt av regelverket. Du kan också ladda ner branschreglerna i sin helhet nedan. Till vänster finner du också en länk till tidigare utgåvor av Säkra Våtrum.

Aktuell utgåva är Säkra Våtrum 2016:1

Läs GVKs branschregler i sin helhet

GVKs branschregler för tätskikt i våtrum utgör grunden till problemfria och vattensäkra våtrum. Reglerna är det juridiska fundamentet som försäkringsbolag, beställare och hantverkare kan luta sig mot för att säkra att ett våtrumsarbete utförs lagenligt och fackmässigt. De hjälper också fastighetsägare att göra bra beställningar, både av material och av entreprenör. Branschreglerna tillämpas vid så kallade tunnskiktskonstruktioner och gäller för badrum, toalett och tvättstuga. De är en praktisk tillämpning av Boverkets Byggregler och harmoniserar med Säker Vatteninstallation, AMA Hus och AMA VVS & Kyl.

Branschreglerna i mobilen 

Säkra Våtrum finns också tillgänglig som APP till din surfplatta och smartphone. Genom att ha branschreglerna i telefonen är det smidigt att både inför ett arbete och väl ute på plats kontrollera förutsättningar och utförande. 

Ladda ner branschreglerna från AppStore.

Ladda ner branschreglerna från GooglePlay.

Tidigare branschregler

Här hittar du tidigare branschregler, samt råd och anvisningar som GVK tidigare givit ut. Dessa är värdefulla för dig som vill kontrollera att badrummet är fackmässigt utfört i efterhand. Detta är inte minst viktigt vid hus eller lägenhetsförsäljningar.

Nu 483 881 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.