Menu

Branschregler för våtrum

GVKs branschregler Säkra Våtrum ger både hantverkare och beställare praktiska instruktioner för hur man bygger våtrum på rätt sätt. Försäkringsbolag och beställare kan också jämföra ett utfört arbete med branschreglerna för att se om arbetet håller måttet. Här kan du i korthet läsa om branschreglernas olika delar och få en översikt av regelverket. Du kan också ladda ner branschreglerna i sin helhet nedan. Till vänster finner du också en länk till tidigare utgåvor av Säkra Våtrum.

Aktuell utgåva är Säkra Våtrum 2016:1

Läs GVKs branschregler i sin helhet

GVKs branschregler för tätskikt i våtrum utgör grunden till problemfria och vattensäkra våtrum. Reglerna är det juridiska fundamentet som försäkringsbolag, beställare och hantverkare kan luta sig mot för att säkra att ett våtrumsarbete utförs lagenligt och fackmässigt. De hjälper också fastighetsägare att göra bra beställningar, både av material och av entreprenör. Branschreglerna tillämpas vid så kallade tunnskiktskonstruktioner och gäller för badrum, toalett och tvättstuga. De är en praktisk tillämpning av Boverkets Byggregler och harmoniserar med Säker Vatteninstallation, AMA Hus och AMA VVS & Kyl.


Ladda ned Säkra Våtrum 2016:1

Branschreglerna i mobilen 

Säkra Våtrum finns också tillgänglig som APP till din surfplatta och smartphone. Genom att ha branschreglerna i telefonen är det smidigt att både inför ett arbete och väl ute på plats kontrollera förutsättningar och utförande. 

Ladda ner branschreglerna från AppStore.

Ladda ner branschreglerna från GooglePlay.

Utbilda dig i att bygga Säkra Våtrum!

Arbetar du professionellt med att planera, bygga och installera badrum? Webbutbildning i Säkra Våtrum är för dig som arbetar som projektör, byggherre, byggföretag, installatörsföretag, besiktningsman eller har annan roll som kräver kunskap om branschregler för våtrum. I utbildningen kommer vi att vägleda dig i processen från planering, utförande till ett färdigt badrum. Det finns en mängd regler som styr vid byggande av bostäder och badrum. I den här kursen har vi valt att fokusera på det som vanligast blir fel.

Läs mer webbutbildningen 

Nu 503 150 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.