Menu

Vår verksamhet

GVKs allmänna villkor

Varje år drabbas Sveriges villor och fastigheter av vattenskador som kostar den enskilde ägaren tiotusentals kronor. Ända sedan GVK, bildades 1988 har stiftelsen arbetat för att minska vattenskadorna i våra våtrum.

Idag består stiftelsen av ett antal organisationer och företag som alla arbetar mot det gemensamma målet att komma tillrätta med vattenskadorna och sprida den kunskap de besitter. Genom GVK har man samordnat kunskap och erfarenhet från byggherrar, förvaltare, entreprenörer och villaägare, och skapat en helhetssyn på hur ett tätt våtrum ska utföras.

- För många är ett nytt badrum den största investering de gör i hemmet. Vi på GVK har jobbat hårt i många år med att bygga upp och etablera vårt kvalitetskoncept för våtrum i Sverige. Tack vare kvalitetskonceptet är efterfrågan på auktoriserade företag numera närmast en standard. Allmänt vill man ha montörer som har behörighet för det jobb som ska utföras. Kanske har de olika byggfuskprogrammen på TV också hjälpt till att öka efterfrågan, säger Jan-Eric Allberg, tidigare vd för AB Svensk Våtrumskontroll, GVK.

Ett konkret resultat av arbetet med kvalitetskonceptet är GVKs branschregler för tätskikt i våtrum - Säkra Våtrum. Branschreglerna är utformade efter de myndighetskrav som gäller i Sverige. Anlitar man GVKs auktoriserade företag får man alltid ett godkänt våtrum enligt gällande bygglagstiftning.

Stiftelsen GVK har genom sina auktoriserade företag med specialutbildad personal byggt upp en bred kunskapsbas. GVK-kontrollanter utför kvalitetskontroller på utförda arbeten vilket bidrar till att upprätthålla en hög kvalitet i utförandet och en kontinuerlig erfarenhetsåterföring för ständiga förbättringar.

I stiftelsen ingår:

Nu 646 741 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak