Menu

Kontakt

Kontaktuppgifter

 • AB Svensk Våtrumskontroll
  Telefon: 08-702 30 90 (Endast för företag)
  E-post: info@gvk.se
 • Besöksadress:
  Folkungagatan 122
 • Postadress:
  Folkungagatan 122
  116 30 Stockholm
 • Leveransadress:
  Borgmästargatan 1
  116 29 Stockholm

Här hittar du kontaktuppgifter till oss på GVK.

Är du privatperson och behöver komma i kontakt med GVK?
Använd kontaktformuläret nedan.

Juridisk rådgivning?
GVK erbjuder ingen juridisk rådgivning. Företag som både är GVK-auktoriserade och anslutna till Golvbranschen, GBR, har möjlighet att vända sig till GBRs jurist för rådgivning. Här hittar du information om hur du blir medlem i Golvbranschen

Finns din fråga redan besvarad?

Kolla bland våra vanliga frågor och svar.

Telefonsupport är i första hand för GVK-auktoriserade företag.

Är du missnöjd med ditt våtrumsarbete ska du i första hand reklamera arbetet direkt till företaget som gjort jobbet. Var specifik och tala om vad du inte är nöjd med och varför. Utgå alltid ifrån ditt avtal med företaget - vad är beställt? Blir du och företaget oense om huruvida det är fel på tjänsten eller inte ska en oberoende besiktningsman anlitas.

Snabblänkar

När ett GVK-auktoriserat företag har anlitats och man inte är överens om huruvida våtrumsarbetet är rätt utfört eller inte, går det att med hjälp av GVKs kontrollanter undersöka om tjänsten är utförd i enlighet med GVKs branschregler och att det auktoriserade företaget följer GVKs allmänna villkor. Kontrollanten genomför då en så kallad särskild kontroll. Det finns ett särskilt sanktionssystem i händelse av att de GVK-auktoriserade företagen inte följer de råd, anvisningar och rekommendationer som GVK utfärdar.

Det beror på. Delreparationer av branschgodkända plastmattor och tätskiktsfolier är möjliga förutsatt att det finns en anvisning från tätskiktsleverantören som beskriver hur delreparationen ska ske. Saknas anvisning eller garanti för delreparation rekommenderar GVK inte en delreparation

Är du en privatpersonen så regleras näringsidkarens möjlighet att avhjälpa enligt 20 § i Konsumenttjänstlagen, KTjL. Där står bland annat "Konsumenten har rätt att kräva att näringsidkaren avhjälper felet, om det inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten." Därtill regleras möjlighet till prisavdrag och hävning enligt 21 § i Konsumenttjänstlagen.

Snabblänkar

Golvbrunnen är våtrummets kanske enskilt viktigaste detalj. Många vattenskador kan undvikas om golvbrunnen monteras på rätt sätt. Därför är det viktigt att golvbrunnen är felfri och monteras korrekt för att tätskiktet skall kunna monteras på rätt sätt. En av de vanligare frågorna GVK får är om golvbrunnen ska bytas när eller inte. Råder det några oklarheter kring fabrikat, ålder eller installation i övrigt rekommenderar vi alltid ett byte av golvbrunn för att garantera ett fackmässigt utförande.

Snabblänkar

 

 • Förutom avloppsrör och golvbrunnar tillåts inga andra rör att bryta golvets tätskikt.
 • Rörgenomföring i golv i tvättstuga, apparatrum eller i annat utrymme med vattenvärmare, värmepump eller liknande kan utföras med genomföringshylsa. I småhus som inte har tvättstuga eller annat apparatrum kan rörgenomföring till vattenvärmare, värmepump eller liknande göras med en genomföringshylsa  i bad- eller duschrumsgolv, dock inte i plats för bad eller dusch. En genomföringshylsa ska ha en slät yta och vara anpassad till golvets tätskikt. Tätning ska ske mellan medierör eller skyddsrör och genomföringshylsa enligt rörleverantörens monteringsanvisning.
Snabblänkar

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak