Till huvudinnehållet

Våtrumsintyg ger bättre pris på bostaden

Våtrumsintyg för utfört badrumsjobb är ett värdefullt dokument vid en bostadsaffär. - Säljaren tjänar helt klart på att kunna visa upp ett våtrumsintyg. Där anges vilket år badrummet är gjort och att arbetet är fackmässigt utfört. Det ger förutsättningar för en bra affär. Köparen känner sig trygg och är beredd att betala mer, säger Pia-Lotta Svensson på Fastighetsbyrån.

Våtrumsintyg för utfört badrumsjobb är ett värdefullt dokument vid en bostadsaffär.

- Säljaren tjänar helt klart på att kunna visa upp ett våtrumsintyg. Där anges vilket år badrummet är gjort och att arbetet är fackmässigt utfört. Det ger förutsättningar för en bra affär. Köparen känner sig trygg och är beredd att betala mer, säger Pia-Lotta Svensson på Fastighetsbyrån.

Först de senaste åren har folk börjat bli medvetna om att våtrumsintyget är ett kvalitetsdokument som ska sparas på säker plats, menar Pia-Lotta som är säljchef och fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Södermalm.

- För smålägenheter, som ofta byter ägare, kan det bli rena viskleken.Dokumentationen försvinner på vägen och kunskapen blir sämre i varje nytt led. Det förvånar mig att folk alltid sparar på mätbeviset som anger lägenhetens storlek men våtrumsintyget, som är precis lika viktigt, har många missat.

Ett våtrumsintyg visar att arbetet är fackmässigt utfört enligt gällande branschregler. Det dokumenterar vem som gjort jobbet och när, på vilket sätt och med vilka material. Vill kunden ha en annan lösning än branschreglerna föreskriver så ska detta också anges. Det är bara behöriga våtrumsföretag som kan lämna ett giltigt våtrumsintyg efter avslutat arbete.

- Jag skulle önska att de behöriga hantverkarna vore tydligare med att berätta för kunden att våtrumsintyget är en ren värdehandling som ska sparas tillsammans med andra värdefulla dokument!

Pia-Lotta Svensson ger exempel på vad köparen ska titta efter. Finns inte våtrumsintyg får man undersöka badrummet så noggrant man kan.

Fråga när badrummet är renoverat, kontrollera hur golvbrunnen ser ut - en gammal golvbrunn i ett nyfixat badrum pekar på att installationen inte är fackmässigt gjord.

Titta efter sprickor i fogarna, kolla att skruvhål efter hyllor och handdukshängare har fyllts igen ordentligt.

- Var överhuvudtaget uppmärksam på om badrummet är propert och välskött. Då håller det längre och ett högre pris kan vara motiverat, säger hon.

Hitta behöriga hantverkare för badrummet »

För mer information, var vänlig kontakta Marie Holhammar, marie@broadcomm.se, 0708-345 200