Till huvudinnehållet

Det trendigt otrendiga tätskiktet

Trender kommer och går, men plasten består. All erfarenhet visar att plast som tätskikt är ett av de absolut tryggaste materialen för att slippa fuktproblem och vattenskador i våtutrymmen. –Plasten har alltid varit stor både som tät- och ytskikt. Nu använder man ofta plast även under kakel och klinker, alltså i keramiska konstruktioner. , säger Hans-Olav Friberg, Sverigechef på Tarkett.

Trender kommer och går, men plasten består. All erfarenhet visar att plast som tätskikt är ett av de absolut tryggaste materialen för att slippa fuktproblem och vattenskador i badrum och andra våtutrymmen.

–Plasten har alltid varit stor både som tät- och ytskikt. Den positiva trenden är nu att man i allt större utsträckning använder plast också under kakel och klinker, alltså i keramiska konstruktioner. Plast som tätskikt på golv och väggar har visat sig vara enastående säkert, säger Hans-Olav Friberg, Sverigechef på Tarkett.

De allra flesta småhus i Sverige byggs av trä. Trä är som bekant ett levande material som ständigt rör sig beroende på temperatur och luftfuktighet. I det sammanhanget är våtrumsplast på golv och väggar helt oslagbart för att slippa vattenskador. Golvbranschen, GBRs, krav för VT-godkännande * kräver att tätskikt av plast har en töjmån på 130 procent, det vill säga att träkonstruktionen kan röra sig från 100 till 130 cm utan att tätskiktet skadas. Det fungerar därför mycket bra också som tätskikt under kakel och klinker om något i huskonstruktionen skulle inträffa så att en oväntad rörelse uppstår.

- Den extremt säkra och beprövade metoden gynnar alla. Entreprenören som gör badrummet vet att detta är en under 40 år beprövad lösning och kan känna sig trygg med sitt jobb. Byggherren får en säker installation och slutkunden blir förstås nöjd med att slippa dyra, jobbiga fukt- och vattenskador.

Hans-Olav Friberg menar att de branschregler som tas fram och uppdateras av stiftelsen GVK i hög grad bidragit till att badrumsinstallationerna blivit säkrare och säkrare;

- Branschreglerna visar på ett systematiskt sätt hur ett vattentätt våtutrymme skainstalleras. Monteringen vid kritiska punkter som golvbrunn, uppvik, hörn och rörgenomföringar är helt avgörande för ett säkert tätskikt. Här har de stickprovskontroller som GVKs kontrollanter gör haft stor betydelse eftersom de kontinuerligt återför erfarenhet till branschen. Därmed ger GVKs branschregler en samlad bild av våtrumsbranschens aktuella kunskap.

*Ett VT-godkännande innebär att materialet är vattentätt och att dess egenskaper uppfyller kraven i GBRs standard. Monteringsanvisning, uppställd enligt en särskild mall, ska också finnas för att materialet ska bli VT-godkänt. Produkten är därefter lämplig att använda i våtutrymmen som badrum, toaletter och tvättstugor. Läs mer om VT-godkännande

Branschregler Säkra Våtrum 2016:1

Läs mer om tätskikt

Godkända tätskikt