Till huvudinnehållet

Vetlandaföretag vinner VåtrumsKampen 2014

Premiärvinnaren i VåtrumsKampen heter Flugeby Golv. Med 487 våtrumsanmälningar och 827 våtrum totalt* är företaget i förhållande till sin omsättning svenska mästare i våtrum år 2014. Om man enbart räknar på färdigställda våtrum tar Golvet Göteborg täten med 1325 våtrum före BBM i Karlstad med 1278. Flugeby Golv vinner en SuperDeLuxe-väska från GVK med effektiviserad pump för tätkontroll i våtrum.

Premiärvinnaren i VåtrumsKampen heter Flugeby Golv. Det konstaterar GVK vid sammanställningen av samtliga registrerade våtrum under 2014. Med 487 våtrumsanmälningar och 827 våtrum totalt* är Flugeby Golv i förhållande till sin omsättning svenska mästare i våtrum. Om man enbart räknar på färdigställda våtrum under året utan hänsyn till omsättning tar Golvet Göteborg AB täten med sina 1325 våtrum, tätt följda av BBM i Karlstad med 1278. Förutom äran vinner Flugeby Golv en SuperDeLuxe-väska från GVK med effektiviserad pump för täthetskontroll i våtrum.

-Roligt!, säger Johnny Johansson, VD och ägare till Flugeby Golv i Vetlanda. Men å andra sidan är det väl alldeles självklart att lämna in våtrumsanmälan? Annars kan ju inte kunden få våtrumsintyg och har inget bevis på att badrummet är riktigt gjort.

-Här i vårt område är det stenhårt. Om det inte finns våtrumsintyg kan folk inte sälja sina hus. Vi har till och med fått gå in och göra om nästan nya badrum, där firman som gjort jobbet inte kunnat lämna ett våtrumsintyg. Vi skickar både våtrumsintyg och skötselanvisning tillsammans med fakturan så att kunden har papper på allt.

-Det handlar om att få in rutinerna. Vi har börjat titta på GVKs nya kvalitetsapp, där montörerna kan rapportera direkt i mobil eller iPad, och vi tror det kommer att göra vårt jobb ännu effektivare, avslutar Johnny Johansson.

Våtrumsanmälan är en betydelsefull del av GVKs kvalitetskoncept. Ett GVK-företag följer gällande branschregler för en fackmässig, säker installation av badrum vare sig det gäller nybyggen, renovering eller ombyggnad. I GVK-konceptet ingår kontinuerlig vidareutbildning liksom registrering av påbörjade jobb (våtrumsanmälan), för- och egenkontroller som säkerställer att branschreglerna följs samt våtrumsintyget, en värdehandling som beställaren får efter avslutat jobb. En extra trygghet är också de slumpmässiga stickprovskontroller som görs av GVKs länskontrollanter och som grundas på våtrumsanmälan.

*En våtrumsanmälan kan gälla för ett eller flera våtutrymmen. Till exempel lämnas bara en våtrumsanmälan för flerbostadshus där det kan handla om ett stort antal badrum/toaletter/tvättstugor. Därför skiljer sig antalet våtrumsanmälningar som lämnas in till GVK ibland markant från det faktiska antalet våtrum.