Till huvudinnehållet

Att välja rätt tätskikt

Tätskiktet ska hålla tätt mellan underlag och ytskikt i utrymmen som ofta utsätts för vatten, som badrum och tvättstuga. Avgörande för att slippa vattenskador är att valet av tätskiktsmaterial - vätskebaserat, folie eller plastmatta - är branschgodkänt, anpassat till underlaget samt monterat enligt leverantörens anvisningar.

Olika tätskikt används beroende på vilket underlag man jobbar med. Från vänster; vätskebaserat tätskikt som rollas på underlaget, plastmatta som tät- och ytskikt, tätskiktsfolie samt plastmatta som tätskikt under keramiskt ytskikt.

Tätskiktets uppgift är att hålla tätt mellan underlag och ytskikt i sådana utrymmen som utsätts för vatten, till exempel i badrum och tvättstugor. Avgörande för att slippa vattenskador är att valet av tätskiktsmaterial - vätskebaserat, folie eller plastmatta - är branschgodkänt, anpassat till underlaget samt monterat enligt leverantörens anvisningar. De företag som är GVK-auktoriserade arbetar med hela utbudet av tätskikt och väljer det som är anpassat för den aktuella byggnadskonstruktionen.

- Så fort det finns risk för vattenbegjutning gäller det att tätskiktet är branschgodkänt och lämpat för respektive utrymme och användning, säger Thomas Svensson, entreprenadchef på BBM i Karlstad. När det till exempel handlar om en vanlig konstruktion som träbjälklag så kör vi enbart med plastmatta som tätskikt på golv. Det har vi gjort i alla år, och inte fått några rapporter om skador.

- Vi har klarat oss bra från vattenskador och det beror på att vi följer Boverkets byggregler samt branschreglerna för säkra våtrum från GVK. Vi har också ett nära samarbete med tätskiktsleverantörerna, avslutar Thomas Svensson. På så vis kan vi vara säkra på att använda rätt tätskikt i avsedda utrymmen och få korrekta monteringsanvisningar.

A och O för ett vattensäkert badrum är alltså att följa de branschregler som GVK ger ut. De visar hur viktigt det är att välja tätskikt utifrån det aktuella underlaget samt att följa de monteringsanvisningar som leverantören lämnar för respektive tätskikt. På GVKs hemsida finns en förteckning över alla branschgodkända tätskikt. Där listas även de företag som är GVK-auktoriserade och alltså förbinder sig att följa GVKs kvalitetskoncept för vattensäkra badrum.

Lista över branschgodkända produkter

Förteckning GVK-auktoriserade företag

Branschregler Säkra Våtrum