Till huvudinnehållet

Svensk Försäkring mot vattenskador

-Jag är glad att Svensk Försäkring, som representerar hela försäkringsbolags-Sverige, nu är med i Stiftelsen GVK. Vi får en ny spelare med stor erfarenhet av faktiska vattenskador. Svensk Försäkring för med sig värdefull kunskap in i arbetet med branschreglerna, säger Johan Aspelin, VD för GVK. Det innebär även att försäkringsbolagen står bakom det viktiga förebyggande arbetet mot vattenskador.

-Jag är mycket glad att Svensk Försäkring, som representerar hela försäkringsbolags-Sverige, nu är med i Stiftelsen GVK. Det innebär att vi får en ny spelare i GVK med stor erfarenhet av faktiska vattenskador i badrum och andra våtutrymmen. Svensk Försäkring kommer att föra med sig värdefull kunskap in i arbetet med branschreglerna, säger Johan Aspelin, VD för GVK.

-Men nyttan går åt båda håll. Det är också angeläget att försäkringsbolagen, som betalar ut enorma summor för vattenskador varje år, kommunicerar ut de gällande branschreglerna för våtrum och att dessa sedan ska följas vid reparation efter försäkringsskada likväl som vid nybygge och renovering.

Svensk Försäkring är försäkringsbolagens branschorganisation och representerar drygt 90 procent av den svenska försäkringsmarknaden. Christian Sandell är jurist och Svensk Försäkrings representant i Stiftelsen GVK;

-Genom aktivt arbete i GVK markerar vi att hela försäkringsbranschen står bakom det viktiga arbetet med förebyggande åtgärder mot vattenskador. Trettio procent av alla vattenskadeärenden hos försäkringsbolagen kommer från badrum, och ersättningsmässigt står skadorna för en än större andel. Därför finns mycket att vinna på att få ned både antalet och omfattningen av vattenskadade bad- och duschutrymmen.

-En stor fördel är också att kunna ta tillvara den erfarenhet som finns ute hos våra medlemsbolag. De kommer dagligen i kontakt med vattenskadade våtrum och har mycket kunskap att tillföra, avslutar Christian Sandell.

GVKs syfte är att minska vattenskadorna i Sverige. Det gör man bland annat genom att skapa branschregler, ge råd, göra stickprovskontroller samt utbilda och auktorisera GVK-företagens anställda så att de auktoriserade våtrumsinstallatörerna arbetar fackmässigt enligt gällande regler.  

Hitta GVK-auktoriserade företag

”Säkra våtrum” – branschregler

Svensk Försäkring