Till huvudinnehållet

Appen som bygger säkra badrum

-Den nya kvalitetsappen är ett effektivt verktyg i vår strävan att förvalta och utveckla världens bästa system för våtrumsinstallationer, säger Jon Herrdahl, teknikansvarig på GVK. Ofta upplevs kvalitetssystem som komplicerade och inte förankrade i verkligheten. Vår app som dokumenterar för- och egenkontroll gör hela kvalitetsprocessen tydlig, enkel och relevant för både montör och beställare.

-Den nya kvalitetsappen är ett effektivt verktyg i vår strävan att förvalta och utveckla världens bästa system för våtrumsinstallationer, säger en nöjd Jon Herrdahl, teknikansvarig på GVK. Ofta upplevs system som ska säkra kvalitet som komplicerade och inte alls förankrade i verkligheten. Vår app gör hela kvalitetsprocessen tydlig, relevant och enkel att hantera.
Och användarna håller med. –Mycket bra, är betyget från Marcus Hellström på Lindesbergs Golv  efter ett par veckors användning. Inget papperskrångel, lätt att använda och mobilen har man ju alltid med sig!

Syftet med kvalitetsappen är att stötta GVK-företagets interna kvalitetsrutiner och på samma gång öka beställarvärdet. Både förkontrollen, där man rapporterar eventuellt bristande förutsättningar innan tätskiktet monteras, och egenkontrollen som dokumenterar att installationen utförts enligt gällande branschregler, görs i appen. I systemet ligger checklistor och fördefinierade alternativ så att inga detaljer missas. Det är också enkelt att bifoga foton som dokumenterar till exempel en tveksam rörgenomföring eller en lutande vägg.

- Fotodokumentationen är viktig, säger Jon Herrdahl. Det kommer säkert att komma krav från beställaren att få bilder på de kritiska punkterna där man erfarenhetsmässigt vet att det kan bli fel. Till exempel att golvbrunnen är korrekt installerad innan den täcks med keramik. Då ökar tryggheten och dokumentationen blir en riktig värdehandling för beställaren.

Marcus Hellström är också nöjd med bildfunktionen. –Man kan gå tillbaka och titta i efterhand om det skulle bli diskussioner, menar han.

På sikt kommer även våtrumsanmälan att kunna göras i appen. Systemet är byggt i moduler och kan snabbt förändras utifrån önskemål från användarna eller ändrade förutsättningar. Dagens avancerade teknik gör det också möjligt att spara stora mängder information till låga kostnader, information som bidrar till ännu vattensäkrare våtrum. Samtliga drygt 700 GVK-företag över hela landet kan använda kvalitetsappen. Sedan den lanserades för knappa tre veckor sedan har systemet redan haft över 500 inloggningar samt ett par hundra inskickade för- och egenkontroller.