Till huvudinnehållet

Tre steg som skyddar mot kundförluster

Om kunden inte betalar påverkar det företagets lönsamhet och betalningsförmåga. I värsta fall kan det också hota verksamhetens själva existens. Just nu är uteblivna betalningar en reell risk för många GVK-företagare. Vad kan man göra för att skydda sig mot kundförluster? Här får du tre verktyg som hjälper dig att få betalt för utfört arbete.

Om kunden inte betalar påverkar det ditt företags lönsamhet och betalningsförmåga. I värsta fall kan det också hota verksamhetens själva existens. Just nu är uteblivna betalningar en reell risk för många GVK-företagare. Vad kan man göra för att skydda sig mot kundförluster?

Här är tre verktyg som hjälper dig att få betalt för utfört arbete.

Lär känna din kund
Grundjobbet är att skaffa information om den presumtiva kunden. Gå igenom årsredovisningar, kolla upp eventuella betalningsanmärkningar, se om skatt och moms betalats in och hör runt i branschen - om kunden är ett företag. Det kan vara lite knepigare med privatpersoner, men kundkännedom är alltid en bra försäkring mot förluster.

Skriv genomtänkta avtal
Se över avtalsvillkoren i allmänhet men särskilt avseende avtalade betalningsvillkor. Om beställare föreskriver orimliga faktureringsvillkor kan detta medföra en risk med utestående prestationer i form av material och arbetskraft. Använd möjligheten att fakturera så snart avtalet ger rätt till det. Var tydlig med förfallodatum och dröjsmålsränta.

Särskilt viktigt att dröjsmålsränta anges i konsumentkontakter. Kunden måste informeras om att dröjsmålsränta tillkommer vid utebliven betalning. För avtal mellan näringsidkare stadgas rätten till dröjsmålsränta i lag.

Var tydlig i din kommunikation
Om betalning uteblir gäller det att reagera snabbt. Var saklig och använd både skriftlig och muntlig kommunikation. Skicka påminnelsefaktura med överenskommen dröjsmålsränta, ring upp och fråga varför betalningen uteblir.

Genom att följa dessa steg ökar sannolikheten markant att få betalt för utfört arbete.

För GVK-företag som är anslutna till Golvbranschen GBR finns jurist tillgänglig för kostnadsfri rådgivning. Golvbranschens webbplats har också praktiska verktyg för anslutna företag i inloggat läge, bland annat:

Standardavtal - ABM 07, AB-U 07, Golv 21, AK 86, Hantverkarformuläret -17
Blanketter - Anmälan om hinder, Ansvar för undergolv
Kontraktsmallar – Entreprenadkontrakt, Ramavtal
Checklistor – Hantering av ÄTA, Hantering av förändrade förutsättningar, Hantering av Tidsförlängning

Vill du ansluta till Golvbranschen GBR för att få tillgång till bland annat juridisk rådgivning, mallar, standardavtal och kurser som utvecklar företagandet och lönsamheten? Här finns mer information om anslutning till Golvbranschen GBR