Till huvudinnehållet

Vattenskaderapporten 2021 – Kök ökar, våtrum minskar

Vattenskadecentrum presenterade i veckan Vattenskaderapporten för 2021. Den visar en ökning av vattenskador i kök, främst beroende på läckande utrustning. För våtrum och tätskikt är tendensen positiv. För GVK betyder det att arbetet med Säkra våtrum ger resultat.

Vattenskadecentrum presenterade i veckan Vattenskaderapporten för 2021. Den visar en ökning av vattenskador i kök, främst beroende på läckande utrustning. För våtrum och tätskikt är tendensen positiv. För GVK betyder det att arbetet med Säkra våtrum ger resultat.

Årets vattenskaderapport innehåller alla siffror på inrapporterade vattenskador under 2021. Den visar på en stor ökning av skador i kök. En orsak är nya vitvaror som orsakar läckor. När det gäller vattenskador i våtrum är tendensen i stället positiv, de sjunker från 17 till 15 procent.

- Det finns faktiskt skäl för GVK-företagen att vara nöjda. Utvecklingen under åren visar att arbetet med våra branschregler och Säkra våtrum ger resultat, säger Johan Aspelin, vd för GVK.

    I rapporten beskriver Vattenskadecentrum att det för 15 år sedan var vanligt med läckande rör. Så är det inte längre.

    - Bästa sättet att undvika vattenskador är att renovera i tid. Inga material håller för evigt och uppstår det en skada blir det både jobbigare och dyrare för fastighetsägaren, säger Johan Aspelin.