Till huvudinnehållet

Hur beställer du säkra våtrum?

Många tycker det är en krånglig och svår del av jobbet att beställa badrumsinstallationer och förhålla sig till branschreglerna för säkra våtrum. För den här stora gruppen har GVK tagit fram webbutbildningen Säkra våtrum, en introduktion till branschreglerna. Syftet är att vägleda olika yrkesgrupper till att bli bättre och mer effektiva beställare av badrum.

Många tycker det är en krånglig och svår del av jobbet att beställa badrumsinstallationer och förhålla sig till branschreglerna för säkra våtrum. För den här stora gruppen har GVK tagit fram webbutbildningen Säkra våtrum, en introduktion till branschreglerna. Syftet är att vägleda olika yrkesgrupper till att bli bättre och mer effektiva beställare av badrum.

- Det är stor efterfrågan på kunskap om branschreglerna för våtrum, säger Jon Herrdahl, teknikansvarig på GVK som auktoriserar våtrumsföretag. Med den nya webbutbildningen vill vi ge förståelse för helheten när ett badrum byggs. Kursen tar också upp de byggnadstekniska förutsättningar som krävs för fackmässig installation av tät- och ytskikt. Deltagarna ska förstå varför saker görs på ett visst sätt - och vilka konsekvenserna blir om man väljer ett annat.

Den som i sin yrkesroll beställer och projekterar badrum har stor nytta av webbutbildningen. Det kan handla om byggherrar, byggföretag, projektörer, installatörsföretag, besiktningsmän, arkitekter och andra som behöver ha insikt om branschreglerna för våtrum. Genom denna kunskap blir det lättare att kommunicera mellan olika yrkesgrupper.

-Brist på kommunikation mellan utförare och beställare är en vanlig orsak till att det kan bli fel i våtutrymmen, säger Mikael Aderskog, tjänsteansvarig för skadeförebyggande på Anticimex. Här tror jag att utbildningen kommer att bidra med kunskap som många har nytta av.

Webbutbildningen Säkra våtrum tar ungefär 1 timme att genomföra. Deltagarna guidas genom arbetsprocessen från planering och utförande till färdigt badrum och avslutande kvalitetsdokument. Ett kursintyg utfärdas efter genomförd utbildning.

Branschreglerna Säkra våtrum är det juridiska fundament som försäkringsbolag, beställare och hantverkare kan luta sig mot för att säkra att ett våtrumsarbete utförs lagenligt och fackmässigt. Branschreglerna är en praktisk tillämpning av Boverkets Byggregler och harmoniserar med Säker Vatteninstallation, AMA Hus och AMA VVS & Kyl.

Mer kursinformation och anmälan här »

Branschreglerna Säkra våtrum »