Till huvudinnehållet

Badrummet - ett vattentätt pussel

Den som ska bygga eller renovera badrum har mycket att tänka på. Och då gäller det inte i första hand klinkerstorleken eller blandarens design. Det allra viktigaste är att försäkra sig om att badrummet blir vattentätt. I ett fackmässigt utfört badrum bildar rätt förutsättningar, rätt material och rätt utförande ett tryggt och vattentätt pussel.

Den som ska bygga eller renovera badrum har mycket att tänka på. Och då gäller det inte i första hand klinkerstorleken eller blandarens design. Det allra viktigaste är att försäkra sig om att badrummet blir vattentätt. I ett fackmässigt utfört badrum bildar rätt förutsättningar, rätt material och rätt utförande ett tryggt och vattentätt pussel.

Våtrumsproffsen i de auktoriserade GVK-företagen arbetar enligt ett särskilt kvalitetssystem. Arbetsgången bygger på branschens erfarenheter sedan 30 år tillbaka och samlas i branschreglerna Säkra våtrum, som kontinuerligt uppdateras.

 
Det är bra att känna till att de flesta försäkringsbolag inte ersätter yt- och tätskikt om ett läckage uppstått genom skikten. Kontrollera noga vad som gäller för just din försäkring. 


Rätt förutsättningar i badrummet – vad är det?
Innan tätskikt monteras på golv och vägg i ett badrum kontrollerar GVK-företaget att underlaget, det vill säga förutsättningarna, är fackmässigt utförda enligt byggregler, monteringsanvisningar och branschregler. Man kollar exempelvis att golvbrunn och rör är rätt monterade, att önskad tröskel är på plats och att golvfallet är korrekt. Eventuella avvikelser dokumenteras.


Rätt material i badrummet – vad är det?
Material som ska monteras i badrummet, som våtrumsskivor, tätskikt och golvbrunn, ska vara testat och godkänt av branschorganisationerna. Ett GVK-företag använder branschgodkända produkter och följer de monteringsanvisningar som leverantören ger. 


Rätt utförande i badrummet – vad är det?
Ett fackmässigt utfört badrum följer gällande lagregler, branschregler och leverantörernas monteringsanvisningar. Montören i ett GVK-företag är individuellt behörig. Denna behörighet kräver både yrkesbevis, behörighetsutbildning och fortbildning. GVK-legitimationen garanterar att montören har en dokumenterad och aktuell kompetens för installation i våtrum.

Här hittar du auktoriserade GVK-företag »
Läs branschreglerna Säkra våtrum »
Förteckning över godkända produkter »