Till huvudinnehållet

Årets Våtrumskamp avgjord

Digital rapportering avgjorde när Ekenhuset blev sammanlagd vinnare i Våtrumskampen 2016. De anmälde flest våtrum, 1 125, av de företag som arbetar aktivt med GVKs kvalitetsapp. Digitala för- och egenkontroller gjordes i 57 procent av Ekenhusets anmälda våtutrymmen. K360 Nordic i Uppsala har något fler anmälda våtrum men en mindre andel digitalt rapporterade förkontroller, knappa 45 procent.

Den digitala rapporteringen avgjorde när Ekenhuset blev sammanlagd vinnare i Våtrumskampen 2016. De anmälde flest våtrum*, 1 125, av de företag som arbetar aktivt med GVKs kvalitetsapp. Digitala för- och egenkontroller gjordes i 57 procent av Ekenhusets anmälda våtutrymmen. K360 Nordic i Uppsala har något fler anmälda våtrum men en mindre andel digitalt rapporterade förkontroller, knappa 45 procent.

- Jätteroligt att vi vunnit Våtrumskampen! För Ekenhuset som varit med i GVK ända sedan starten för snart 30 år sen är branschreglerna viktiga. De säkerställer att vi utför arbetet på rätt sätt. GVKs kvalitetssystem, där gedigen dokumentation ingår, innebär att kunden kan känna sig trygg hela vägen, säger VD Thomas Håkanson.

GVK-appen introducerades för drygt två år sedan. I appen gör montören sin obligatoriska våtrumsanmälan som dokumenterar arbetet. Alla uppgifter sparas och återanvänds i för- och egenkontroller och i våtrumsintyget.

Kaj Lindh är arbetsledare på Ekenhuset och säger att appen är populär och lätt att använda;

-Våra killar är vana att hålla på med sina paddor och mobiler och gillar inte pappersexercis, Appen gör det enkelt att dokumentera jobbet. Dessutom behöver man inte skicka en massa dokumentation efteråt. Både GVK och beställaren får smidigt all information om för- och egenkontroller skickade till sig via mejl i appen.

-En annan fördel är att vi kan bifoga kommentarer och bilder i dokumentationen, till exempel vid avvikelser. Då ser beställaren direkt var avvikelsen finns, säger Kaj Lindh.

Vinnaren av Våtrumskampen får förutom äran GVKs SuperDeLuxe-väska som innehåller marknadens mest effektiva pump för kontroll av täthet i våtrum.

Ett hedersomnämnande och en likadan väska går till Miljöhallen i Jönköping. Motiveringen lyder; ”Miljöhallen i Jönköping har över tid noggrant följt GVKs regler och vidareutbildar kontinuerligt sina medarbetare”.

*En våtrumsanmälan kan gälla för ett eller flera våtutrymmen. Till exempel lämnas bara en enda våtrumsanmälan för flerbostadshus där det kan handla om ett stort antal badrum, toaletter och tvättstugor. Därför kan antalet våtrumsanmälningar till GVK skilja sig markant från faktiskt antal våtrum. Just idag finns totalt 389 045 anmälda våtutrymmen i GVKs databas. Följ utvecklingen på www.gvk.se.


Vad är GVKs kvalitetssystem?

Ett GVK-företag följer gällande branschregler för en fackmässig, säker installation av badrum vid nybyggen, renovering eller ombyggnad. I konceptet ingår kontinuerlig vidareutbildning liksom registrering av påbörjade jobb (våtrumsanmälan), för- och egenkontroller som säkerställer att branschreglerna följs samt våtrumsintyg till beställaren. Slumpmässiga stickprovskontroller av våtrum utförs av GVKs länskontrollanter.