Till huvudinnehållet

Tiotusen våtrum anmälda i år – reglerna följs!

Nyligen fick GVK in årets våtrumsanmälan nr 10 000. Det betyder att branschen följer reglerna på ett bra sätt. En våtrumsanmälan görs i enlighet med GVKs allmänna villkor för auktoriserade företag till beställaren av varje våtrumsinstallation och bekräftar att tätskiktsarbetet blir rätt utfört. Anmälningarna representerar över 26 000 badrum och tvättstugor då en anmälan kan avse flera våtutrymmen.

Nu i början av november fick GVK, AB Svensk Våtrumskontroll, in årets våtrumsanmälan nr 10 000. Det betyder att branschen följer reglerna på ett mycket bra sätt. En våtrumsanmälan görs i enlighet med GVKs allmänna villkor för auktoriserade företag till beställaren av varje våtrumsinstallation och är en bekräftelse på att tätskiktsarbetet blir rätt utfört.

De 10 000 anmälningarna representerar fler än 26 000 badrum och tvättstugor runtom i Sverige, eftersom en anmälan kan avse flera våtutrymmen.

Alla våtrumsanmälningar registreras i en databas och kan bli föremål för stickprovskontroll av GVKs länskontrollanter. Lär mer om våtrumsanmälan och länskontrollanter.

I en våtrumsanmälan uppges viktiga uppgifter om installationen. Vem är beställare, var utförs arbetet, vilket tätskikt ska användas på golv och på vägg samt en bedömd startvecka för jobbet finns bland den information som lämnas. Det går även en kopia av anmälan till länskontrollanten som utan förvarning kan göra stickprovskontroller på tätskikt och övrig installation.

Anmälningarna utgör en bank med information som beställare, försäkringsbolag och branschen själv kan gå tillbaka till för att titta på vilka utföranden som eventuellt resulterar i vattenskador och vilka lösningar som fungerar väl över tid. Anmälningarna är en central del i GVKs kvalitetssystem.