Till huvudinnehållet

Enklare med vattentätt regelverk

Designbrunnar, tajta tidplaner och samordning med sidoentreprenörer var några av frågorna som bildade utgångspunkt vid GVK, AB Svensk Våtrumskontrolls, arbetsledarutbildning. –GVKs kurser tar upp regler, material och tekniker som vi bör känna till vid installation av våtrum, säger Mattias Möllerström från Sandéns Golv i Helsingborg. Jobbet blir enklare och samtidigt utvecklas branschen som helhet.

Tretton arbetsledare från hela landet, i GVK-företag eller blivande sådana, bjöds på en blandad cocktail av teknik, juridik och praktiska spörsmål av kursledarna Bengt Jonasson från GVK samt Johan Aspelin, VD på GVK. Deltagarna fick chansen att diskutera alla de frågor som företagen ställs inför vid våtrumsinstallationer.

Manne Staffansson från GVK-auktoriserade Målarna i Falun AB med ett 50-tal anställda och Christian Berke, som tidigare varit auktoriserad som anställd men nu startat eget i Visby, är överens om att samordning med övriga yrkesgrupper i byggprocessen är en av de stora knäckfrågorna. -Det är som ett jättestort blixtlås där alla är viktiga kuggar, säger Christian. –Vi behöver få igång kommunikationen oss emellan, menar Manne. Genom GVKs branschregler kan vi visa på att vår del i processen måste få ta den tid det tar. Krister Eliasson från Mygglandets Kakelsättning i Vittangi inflikar att GVKs kurser ger den specialkompetens som varje yrkesgrupp bör ha. –En privatperson kan till exempel inte göra tätskikt och sätta plattor. Jag blir GVK-auktoriserad nu efter 30 år i branschen. Det känns bra, verksamheten blir mer organiserad och kunderna får en kvalitetsstämpel på jobbet.

Claes Gille från Mactrading i Älmhult är inte heller auktoriserad ännu men planerar att bli det inom den närmaste framtiden. –Det ska bli skönt att kunna hänvisa till de branschregler som GVK satt upp i kontakten med byggföretag och privatkunder, säger han. Per Söderlund från Hammarö Måleritjänst är inne på samma spår. –Allting blir så mycket enklare när regelverket är vattentätt!