Menu

Krav på våra företag

ID06 - Obligatoriskt ID på byggarbetsplatsen

  • Föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning försvårar för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. Syftet med ID06 - Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning - är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen. Se även ID06 webbplats.

GVK ställer krav på både företag och montörer för att säkerställa fackmässiga våtrumsinstallationer. Kraven följs upp vid återkommande stickprovskontroller och är en förutsättning för att kunna bli GVK- auktoriserad.

GVK- auktoriserade företag ska utföra våtrumsarbeten enligt GVKs branschregler. Montörerna ska vara anställda i ett GVK- auktoriserat företag och vara behöriga att utföra det aktuella uppdraget. Arbetsledaren ska ha genomgått GVKs utbildning med godkänt prov. Företaget ska iaktta och följa de råd, anvisningar och rekommendationer som GVK utfärdar.

Behörighet för montör

En montör som utför ett arbete enligt GVKs branschregler kan ha följande behörighet:

  • Plastmatta som ytskikt och/eller tätskikt.
  • Tätskikt under kakel och klinker.
  • Utökad behörighet: En kombinerad behörighet för plastmatta och tätskikt under kakel och klinker.

En montör ska även ha en grundutbildning i form av yrkesbevis eller motsvarande sammanlagd yrkeserfarenhet. Behörighet uppnås efter genomgången utbildning med godkänt prov. Montören kan med fotolegitimation styrka sin behörighet.

Branschlegitimation

En montör i ett GVK-auktoriserat företag ska kunna legitimera sig med branschlegitimation. Legitimationen är knutet till det GVK- auktoriserade företaget och får inte användas till uppdrag som inte är godkända av det auktoriserade företaget. Branschlegitimationen kan kombineras med ID06- namnbricka.

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak