Menu

Salos Golv AB


Organisationsnummer: 559087-3443
Adress:  Aspelundsvägen 24
Postadress:  342 35  Alvesta
Län:  Kronoberg (G)
Telefon:  072-155 45 00
Webbplats:  www.salosgolv.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 57 (44)
Senaste våtrumsanmälan: 2020-04-07

Auktorisering

  • Plast

Salos Golv AB är anslutet till:

Nu 550 098 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak