Menu

Salos Golv AB


Organisationsnummer: 559087-3443
Adress:  Aspelundsvägen 24
Postadress:  342 35  Alvesta
Län:  Kronoberg
Telefon:  072-155 45 00
Webbplats:  www.salosgolv.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 100 (85)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-06-25
Auktoriserad plast: 2019-01-10

Auktorisering

  • Plast

Salos Golv AB är anslutet till:

Nu 620 416 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak