Menu

Pekkala Golv Till Tak AB


Organisationsnummer: 559130-9546
Adress:  Partisanvägen 10
Postadress:  274 37  Skurup
Län:  Skåne M (Malmöhus)
Telefon:  070-251 30 21
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 51 (43)
Senaste våtrumsanmälan: 2020-02-08

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Pekkala Golv Till Tak AB är anslutet till: