Menu

Pekkala Golv Till Tak AB


Organisationsnummer: 559130-9546
Adress:  Partisanvägen 10
Postadress:  274 37  Skurup
Län:  Skåne M (Malmöhus)
Telefon:  070-251 30 21
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 45 (37)
Senaste våtrumsanmälan: 2019-06-05

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Pekkala Golv Till Tak AB har verksamhet inom:

Pekkala Golv Till Tak AB är anslutet till:

Nu 522 768 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.