Menu

Nybos Bygg AB


Organisationsnummer: 559068-8668
Adress:  Köpmannagatan 21
Postadress:  916 31  Bjurholm
Län:  Västerbotten (AC)
Telefon:  073-815 98 41
E-post: 
Webbplats:  www.nybos.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 46 (36)
Senaste våtrumsanmälan: 2019-08-29

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Nybos Bygg AB har verksamhet inom:

Nybos Bygg AB är anslutet till:

Nu 528 690 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.