Menu

Lenhovda Golv AB


Organisationsnummer: 556714-6955
Adress:  Tingsgatan 11
Postadress:  360 73  Lenhovda
Län:  Kronoberg (G)
Telefon:  0474-294 10, 076-127 26 00
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 751 (617)
Senaste våtrumsanmälan: 2019-06-23
Auktoriserad plast: 2007-05-09

Auktorisering

  • Plast

Lenhovda Golv AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Parkettläggning
  • Mattläggning

Lenhovda Golv AB är anslutet till:

Nu 512 568 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.