Menu

Lenhovda Golv AB


Organisationsnummer: 556714-6955
Adress:  Tingsgatan 11
Postadress:  360 73  Lenhovda
Län:  Kronoberg (G)
Telefon:  0474-294 10, 076-127 26 00
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 775 (636)
Senaste våtrumsanmälan: 2019-12-05
Auktoriserad plast: 2007-05-09

Auktorisering

  • Plast

Lenhovda Golv AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Parkettläggning
  • Mattläggning

Lenhovda Golv AB är anslutet till:

Nu 532 431 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.