Menu

Lenhovda Golv AB


Organisationsnummer: 556714-6955
Adress:  Tingsgatan 11
Postadress:  360 73  Lenhovda
Län:  Kronoberg (G)
Telefon:  047-429 410 076 127 26 00
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 788 (645)
Senaste våtrumsanmälan: 2020-07-15
Auktoriserad plast: 2007-05-09

Auktorisering

  • Plast

Lenhovda Golv AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Parkettläggning
  • Mattläggning

Lenhovda Golv AB är anslutet till:

Nu 565 574 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak