Menu

Fredrik Hagerlund AB


Organisationsnummer: 556801-3386
Adress:  Tallidsvägen 7, 6 tr, 131 37 Nacka
Län:  Stockholm
Telefon:  070-847 23 67
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 187 (164)
Senaste våtrumsanmälan: 2023-01-19
Auktoriserad keramik: 2010-04-14

Auktorisering

  • Keramik

Fredrik Hagerlund AB har verksamhet inom:

  • Plattsättning

Fredrik Hagerlund AB är anslutet till:

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak