Menu

Calmarsunds Golv AB


Organisationsnummer: 556672-3572
Adress:  Bragegatan 1, 392 45 Kalmar
Län:  Kalmar
Telefon:  073-431 44 10
Webbplats:  www.calmarsundsgolv.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 3307 (783)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-12-01
Auktoriserad plast: 2004-09-09
Auktoriserad keramik: 2004-09-09

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Calmarsunds Golv AB har verksamhet inom:

  • Mattläggning
  • Plattsättning

Calmarsunds Golv AB är anslutet till:

Nu 703 087 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak