Menu

ASTERA Byggentreprenad AB


Organisationsnummer: 559359-6934
Adress:  Skvadronsbacken 11, 174 47 Sundbyberg
Län:  Stockholm
Telefon:  070-404 21 60
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 0 (0)
Auktoriserad keramik: 2022-05-30

Auktorisering

  • Keramik

ASTERA Byggentreprenad AB är anslutet till:

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak