Menu

Allmänna villkor för GVK- auktoriserade företag

GVK-auktoriserade företag ska följa GVKs allmänna villkor.

Företagen ska:

  • Följa branschregler och rekommendationer från GVK. Detta gäller även om en underentreprenör utför arbetet.
  • Säkerställa att arbetsledare och montörer uppfyller GVKs fastställda utbildningskrav.
  • Vid våtrumsarbete utföra kontroll av arbete enligt de krav som GVK- auktorisationen ställer.
  • Anmäla samtliga våtrumsarbeten till GVK (AB Svensk Våtrumskontroll) och acceptera slumpmässig kontroll av utförda arbeten.
  • Omedelbart åtgärda påtalade anmärkningar vid en stickprovskontroll.

 

Nu 632 348 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak