Till huvudinnehållet

Våtrumsskivor

GVK har tillsammans med tillverkare/leverantörer av byggskivor och Byggkeramikrådet sammanställt egenskapskrav för våtrumsskivor på vägg. Kraven syftar till att säkerställa att tätskikt av folietyp och plastmatta fungerar på olika typer av våtrumsskivor när dessa används som alternativ till kartonggips. En våtrumsskiva som listas nedan uppfyller egenskapskraven för våtrum i bostadsutrymmen och utrymmen med likvärdig belastning. Därmed inte sagt att arbetsmiljön vid hantering är helt löst.

Företag Produkt Sugande /
Ej sugande
Tätskikts-
folie
Plastmatta
AB HAWST DryBoard (12,5 - 80 mm) Ej sugande x  
BAC Byggartikel-
companiet AB
BAC board (10 mm)
BAC board (12,5 mm)
BAC board (20 mm)
Ej sugande x  
Byggmotor.se BM Board (12,5 mm)
BM Board (20 mm)
Ej sugande x  
FERMACELL Scandinavia Fermacell Powerpanel H2O (12,5 mm)
Fermacell fibergips (12,5 mm)
Sugande x x
Finnfoam AB

Bredd 600 mm
Tulppa Våtrumskiva
(12,5, 20, 30, 50, 80 mm)

Ej sugande

x x
Gröning Board AB

Magnaboard (10 mm)

Magnaboard (12 mm)

Sugande x x
Gyproc AB

Glasroc GHOE 13 Ocean Ergo (12,5 mm)

Gyproc GAE 13 Aquaroc(12,5 mm)

Sugande


Ej sugande

x x
Ivarsson Sverige Hydropanel (9 mm)
Hydropanel (12 mm)
Ej sugande x x
Jackon AB Jackon Våtrumsskiva (12 mm)
Jackon Våtrumsskiva (20 mm)
Ej sugande x  
KGC Verktyg och Maskiner AB Lux Elements EL (12 mm)
Lux Elements EL (20 mm)
Sugande x  
Knauf Danogips GmbH Aquapanel Cementskiva Indoor (12,5 mm)


Humidboard 2.0 (12,5 mm)
Sugande (tätskiktsfolie)/
Ej sugande (Plastmatta)

Ej sugande
x x
LIP Sverige AB LIP Board (12,5 mm)
LIP Board (20 mm)
Ej sugande x  
Moland Byggvaror AB More Wet Extra (12,5 mm) Ej sugande x x
Norgips Svenska AB Humidboard 2.0 (12,5 mm) Sugande (tätskiktsfolie)/
Ej sugande (Plastmatta)
x x
Siniat B/V WAB (12,5 mm) Ej sugande x x
Wedi GmbH

Bredd 600 mm
Wedi våtromsskive (4, 6, 10, 12,5, 20, 30, 40, 50, 60, 80 mm)

Bredd 900 mm
Wedi våtromsskive (12,5, 20, 30, 50 mm)

Sugande x x
Wekla AB

Green Ecoboard Original (10,12 mm)

Wekla Aquastone (10, 12 mm)

Sugande


Sugande

x x

 

Egenskaper

I tabellen anges om underlaget är sugande eller ej sugande, vilket i praktiken har betydelse för hur plastmatta/tätskikt fäster på olika underlag med lim som är vattenbaserade. Dessa lim behöver sugande underlag för att tätskiktet ska fästa ordentligt. Det finns även fästmedel som fungerar när underlaget är mycket tätt, det vill säga ej sugande. Tänk på att vissa väggskivor ska förbehandlas - till exempel med vidhäftningsprimer eller spackel.

Våtrumsskivor är sugande om de har en appliceringsyta som enligt test har en öppentid/absorbtionsförmåga för tätskiktslim mellan 0-20 minuter.
Uppgifter om eventuell förbehandling skall kontrolleras i respektive skivleverantörs monteringsanvisning.

Våtrumsskivor är ej sugande om de har en appliceringsyta som enligt test har en öppentid/absorbtionsförmåga för tätskiktslim mellan 20-40 minuter.
Uppgifter om eventuell förbehandling skall kontrolleras i respektive skivleverantörs monteringsanvisning.

Giltighet

De listade produkterna är godkända i fem år under förutsättning att produktens sammansättning inte förändras.