Menu

Våtrumsskivor

Montering av cellplastskiva
Montering av cellplastskiva

SÅ GODKÄNNS DE

GVK har tillsammans med tillverkare/leverantörer av byggskivor och Byggkeramikrådet sammanställt egenskapskrav för våtrumsskivor på vägg. Kraven syftar till att säkerställa att tätskikt av folietyp och plastmatta fungerar på olika typer av våtrumsskivor när dessa används som alternativ till kartonggips. En våtrumsskiva som listas nedan uppfyller egenskapskraven för våtrum i bostadsutrymmen och utrymmen med likvärdig belastning. Därmed inte sagt att arbetsmiljön vid hantering är helt löst.

Val av skivmaterial i våta utrymmen
Våtrumsskivor kan användas som alternativ till kartonggips i våta utrymmen. Lämpligt skivmaterial bestäms utifrån val av tätskikt och/eller ytskikt. Läs mer om val av skivmaterial. Våtrumsskivor används också bakom plastmatta som tätskikt och bakom tätskiktsfolie i de fall produktleverantören medger sådan användning. Detta gäller normalt för plastmattor och ofta också tätskiktsfolier. Hör med din tätskiktsleverantör.

Arbetsmiljö
GVK förespråkar god arbetsmiljö för våra hantverkare som ska hantera materialet. Observera att kompatibilitetsmetoden inte tar hänsyn till arbetsmiljöaspekten för de olika våtrumsskivorna.

 Godkänt kompatibilitetstest

  • Skivor som påvisar fullgod vidhäftning efter 12 - 24 timmar.
  • Ingen blåsbildning inom monteringsintervall.
  • Medelvärde på vidhäftning >0,2 MPa efter 28 dygns lagring.
  • Godkänt kompatibilitetstest intygas i formulär för Egenskapskrav för våtrumsskivor i bostadsutrymmen.

Leverantörerna av våtrumsskivor som har lämnat intyg är här listade och uppfyller branschens krav för våtrum.

Företag Produkt Sugande /
Ej sugande 

Tätskikts-
folie

Plast-matta
AB HAWST DryBoard (12,5 - 80 mm) Ej sugande x  

BAC Byggartikel-
companiet AB

BAC board (10 mm)
BAC board (12,5 mm)
BAC board (20 mm)
Ej sugande x  
Byggmotor.se BM Board (12,5 mm)
BM Board (20 mm)
Ej sugande x  
FERMACELL Scandinavia Fermacell Powerpanel H2O (12,5 mm)
Fermacell fibergips (12,5 mm)
Sugande x x
Gröning Board AB 

Magnaboard (10 mm)

Magnaboard (12 mm)

 Sugande

x x
Gyproc AB

Glasroc GHOE 13 Ocean Ergo (12,5 mm)

Gyproc GAE 13 Aquaroc(12,5 mm)

Sugande


Ej sugande

x x
Ivarsson Sverige Hydropanel (9 mm)
Hydropanel (12 mm)
Ej sugande x x
Jackon AB Jackon Våtrumsskiva (12 mm)
Jackon Våtrumsskiva (20 mm)
Ej sugande x  
KGC Verktyg och Maskiner AB Lux Elements EL (12 mm)
Lux Elements EL (20 mm)
Sugande x  
Knauf Danogips GmbH Aquapanel Cementskiva Indoor (12,5 mm)
 
 
Humidboard 2.0 (12,5 mm)
Sugande (tätskiktsfolie)/
Ej sugande (Plastmatta)
 
Ej sugande
x x
LIP Sverige AB LIP Board (12,5 mm)
LIP Board (20 mm)
Ej sugande x  
Moland Byggvaror AB

More Wet Extra (12,5 mm)

Ej sugande x x
Norgips Svenska AB Humidboard 2.0 (12,5 mm) Sugande (tätskiktsfolie)/
Ej sugande (Plastmatta)
x x
Siniat B/V WAB (12,5 mm) Ej sugande x x
Wedi GmbH

Bredd 600 mm
Wedi våtromsskive (4, 6, 10, 12,5, 20, 30, 40, 50, 60, 80 mm)

Bredd 900 mm
Wedi våtromsskive (12,5, 20, 30, 50 mm)

Sugande x x
Wekla AB Green Ecoboard Original (10,12 mm)

Wekla Aquastone (10, 12 mm)
Sugande


Sugande
x x

 

Egenskaper
I tabellen anges om underlaget är sugande eller ej sugande, vilket i praktiken har betydelse för hur plastmatta/tätskikt fäster på olika underlag med lim som är vattenbaserade. Dessa lim behöver sugande underlag för att tätskiktet ska fästa ordentligt. Det finns även fästmedel som fungerar när underlaget är mycket tätt, det vill säga ej sugande. Tänk på att vissa väggskivor ska förbehandlas - till exempel med vidhäftningsprimer eller spackel.

Våtrumsskivor är sugande om de har en appliceringsyta som enligt test har en öppentid/absorbtionsförmåga för tätskiktslim mellan 0-20 minuter.
Uppgifter om eventuell förbehandling skall kontrolleras i respektive skivleverantörs monteringsanvisning.

Våtrumsskivor är ej sugande om de har en appliceringsyta som enligt test har en öppentid/absorbtionsförmåga för tätskiktslim mellan 20-40 minuter.
Uppgifter om eventuell förbehandling skall kontrolleras i respektive skivleverantörs monteringsanvisning.

Giltighet
De listade produkterna är godkända i fem år under förutsättning att produktens sammansättning inte förändras.

 

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak