Väggnära golvbrunnar

Se till att kombinationen golvbrunn och tätskikt är godkänd. Se till att kombinationen golvbrunn och tätskikt är godkänd.

Godkännande för väggnära placering

  • Metoden beskriver hur golvbrunnen och tätskiktet tillsammans ska provas för att säkerställa tätheten vid väggnära placering. Det är enbart kombinationer, det vill säga en specifik golvbrunn med ett specifikt tätskiktsystem, som kan få ett godkännande.
  • Gäller från och med den 1 oktober 2008.
  • Tips: För att se godkännandebeviset klickar du på länken i golvbrunnens produktnamn.

GVK har tillsammans med Byggkeramikrådet och Säker Vatteninstallation enats om en testmetod för "designbrunnar" som får placeras närmare än 0,2 meter från väggen. Tätskikt i förening med den testade väggnära golvbrunnen och den kombinerade monteringsanvisningen ska vara listad här för att vara godkänd.

Reglerna har utarbetats av en arbetsgrupp med representanter från försäkringsbolag, leverantörer, branschorganisationer, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sitac och Svensk Byggtjänst. Gäller från och med den 1 oktober 2008.

Godkända kombinationer i lätta konstruktioner

Det specifika tätskiktet ska vara testat och godkänt tillsammans med den specifika väggnära golvbrunnen. Godkända kombinationer av tätskikt och väggnära golvbrunn listas i tabell nedan. 

Golvbrunn Tätskikt Godkännande Monteringsanvisningar
Purus Line
Purus Corner
KeraSafe Folie System
Kiilto R System (Rollbart)
Kiilto K System (Rollbart)
Sitac SC0013-12
Unidrain KeraSafe Folie System
Kiilto R System (Rollbart)
 
Sitac SC0014-12 Kiilto KeraSafe folie eller Kiilto R system
Kiilto R-system
Unidrain K-System
Unidrain R-System
Unidrain Byggevejledning

Blücher Trio
Blücher Waterline 

KeraSafe Folie System
Kiilto R System (Rollbart)
Sitac SC0015-12
Jafo PCI Pecilastic Sitac SC0145-11 PCI förväggnära placering av golvbrunn
PCI Monteringsanvisning
UniDrain Byggvägledning
Blücher Waterline  Casco WetStop Sitac SC0399-11 Casco Montera kermik
Casco WetStop - Blucher WaterLine 395
Installationsanvisning WaterLine 395
Blücher Waterline Schönox Wetstop Sitac SC0400-11 Schönox Wetstop - Blücher WaterLine 395
Scönox Monteringsanvisning för våtrum
Installationsanvisning WaterLine 395
Purus Line
Purus Corner
Casco WetStop Sitac SC0413-10 Purus Line
Purus Corner
Casco-Purus
Casco - GDS Montera kermik
Jafo Casco WetStop Sitac SC0414-10 UniDrain Byggvägledning
Casco - GDS Montera kermik
Purus Line
Purus Corner
Schönox Wetstop Sitac SC0415-10 Schönox-Purus
Purus Line
Purus Corner
Scönox Monteringanvisning för våtrum
Jafo

Schönox A4 Folie
Schönox A4 Rollbart

Sitac SC-0416-10 Scönox Monteringsanvisning för våtrum
Schönox  A4 Folie
Schönox A4  Rollbart
UniDrain Byggvägledning
Blücher Trio
Blücher Waterline 
Alfix foliesystem Sitac SC0502-11 Alfix - Våtrum Försegling mot golvbrunnar
Våtrum Tätskikt med Alfix foliesystem
Blücher Drain Trio
Waterline  395
Waterline 375
Jafo Unidrain Alfix foliesystem Sitac SC0503-11 Alfix - Våtrum Försegling mot golvbrunnar
Våtrum Tätskikt med Alfix foliesystem
Unidrain Byggvägledning
Purus Line
Purus Corner
 
Ardex Tricom Sitac SC1451-11 Ardex Tricom
Ardex Tricom - Purus Line
Jafo Unidrain Ardex Tricom Sitac SC1452-11 Ardex Tricom_- JAFO Unidrain
Ardex Tricom
Jafo Unidrain Linje Centro TM#F Tätskiktsfolie Sitac SC0500-15 Centro TM#F monteringsanvisning
Jafo Unidrain Linje Finja Dukbaserat Tätsystem Sitac SC0752-15 Finja Dukbaserat Tätsystem
Jafo Unidrain Linje Hey´di K10 Folie Sitac SC0751-15 Hey´di K10 Folie
Jafo Unidrain Linje Zebra Systems F1 Sitac SC0753-15 Zebra Systems F1 monteringsanvisning
Purus Line
Purus Corner
 
Sopro Tätskiktsystem Sitac SC1477-11 Sopro Tätskiktsystem med Purus Line
Sopro Tätskiktsystem med Purus Corner
Sopro Tätskiktsystem
Jafo Unidrain Sopro Tätskiktsystem Sitac SC1478-11 Sopro Tätskiktsystem med Unidrain Corner
ByggvägledningUnidrain
Sopro Tätskiktsystem
Sopro Tätskiktsystem med Unidrain Linjesystem
FURO 021 och 022 Mapei VT System Sitac SC1481-11 Mapei Monteringsanvisning med Golvränna FURO 022 och 115
Monteringsanvisning Golvränna FURO 021 och 022
Mapei VT System Monteringsanvisning
Jafo Unidrain Mapei VR Duk Sitac SC0948-11 Byggvägledning Unidrain
Monteringsanvisning tätskikt Mapei VR Duk System A
Monteringsanvisning tätskikt Mapei VR Duk System B
Monteringsanvisning tätskikt Mapei VR Duk System C
Monteringsanvisning tätskikt Mapei - Unidrain
Monteringsanvisning tätskikt Mapei - Unidrain hörnbrunn
Purus Line
Purus Corner
 
Mapei VR Duk Sitac SC0947-11 Monteringsanvisning Purus Corner
Monteringsanvisning Purus Line
Monteringsanvisning tätskikt Mapei VR Duk System A
Monteringsanvisning tätskikt Mapei VR Duk System B
Monteringsanvisning tätskikt Mapei VR Duk System C
Monteringsanvisning tätskikt Mapei - Purus Line
Monteringsanvisning tätskikt Mapei - Purus Corner
Purus Line
Purus Corner
 
LIP Folie System 25 Sitac SC0264-12 Monteringsanvisning LIP Folie System 25
Monteringsanvisning LIP Folie system
Monteringsanvisning Purus-Corner-Twist-Mont
Monteringsanvisning Purus-Line-Twist-Monteringsanvisning
Jafo Unidrain LIP Folie System 25 Sitac SC0265-12 Byggvägledning Unidrain
Monteringsanvisning LIP Folie system 
Unidrain linjär typ 1001-1004 Bostik Våtrumsystem Sitac SC0056-13

Byggvägledning Unidrain April 2011
Monteringsanvisning Bostik VT10 - Unidrain 1002
Monteringsanvisning Bostik VT10 - Unidrain 1004
Monteringsanvisning Bostik VT10 - Unidrain 2001
Monteringsanvisning Bostik VTF - Unidrain 1002
Monteringsanvisning Bostik VTF - Unidrain 1004
Monteringsanvisning Bostik VTF - Unidrain 2001
Monteringsanvisning Bostik VTvF-VTgF
Monteringsanvisning Bostik VTv10-VTg10

PURUS Line
PURUS Corner
Bostik Våtrumsystem Sitac SC0055-13 Monteringsanvisning Bostik VTF PURUS Corner
Monteringsanvisning Bostik VTF PURUS Line
Monteringsanvisning VTvF-VTgF
Monteringsanvisning PURUS Corner Twist
Monteringsanvisning PURUS Line Twist

PURUS Line Twist
PURUS Corner Twist

Alfix Foliesystem Sitac SC0504-11

Monteringsanvisning Våtrum Tätskikt Alfix Folie
Monteringsanvisning våtrum försegling mot golvbrunnar
Monteringsanvisning Purus Line Twist
Monteringsanvisning Purus Corner Twist

JAFO Unidrain

Weber Tec foliesystem

Sitac SC0760-15

Monteringsanvisning för Unidrain
Tec Foliesystem och Tec Dispersionssystem

Weber Designbrunn Weber Tec Foliesystem SC0572-15 Monteringsanvisning Weber Designbrunn
Tec Foliesystem och Tec Dispersionssystem

Godkända kombinationer i tunga konstruktioner

I betongbjälklag och liknande, t.ex. lättbetong, kan man vid sidan av de kombinationer listade under lätta konstruktioner även använda dessa kombinationer av tätskikt och väggnära golvbrunn.

Golvbrunn Tätskikt Godkännande Monteringsanvisningar
Purus Line Alfix Vattentätning SC0100-09 Purus Line
Alfix 3.310,S
Bilaga till förteckning
Unidrain Alfix Vattentätning Sitac SC0028-09 Alfix - Unidrain Byggvägledning
Blücher Drain Trio 
Waterline 395 
Waterline 375 
Alfix Vattentätning SC0099-09 Alfix 3.307,S
Alfix 3.308,S
Blücher Drain Trio
Waterline 374-375
Waterline 395 
Purus Line
Purus Corner
Casco WetStop Sitac SC0146-11 Purus Line
Purus Corner
Casco - GDS Montera kermik
Casco rolla - Purus Line/Corner
Jafo
Unidrain
Casco WetStop Sitac SC0147-11 UniDrain Byggvägledning
Casco Unidrain Massivt bjälklag
Casco Montera keramik
Purus Line
Purus Corner
Schönox Sitac SC0148-11 Purus Line
Purus Corner
Schönox Rollat Purus Line/Corner
Schönox för våtrum
Jafo
Unidrain
Schönox Sitac SC0149-11 UniDrain Byggvägledning
Schönox Unidrain Massivt bjälklag
Schönox för våtrum
Unidrain Codex tätskiktsystem Sitac SC0643-09 Unidrain Byggvägledning
Byggvägledning
PURUS Line
PURUS Corner
Bostik Våtrumsystem Sitac SC0055-13 Monteringsanvisning Bostik VT10 PURUS Corner
Monteringsanvisning Bostik VT10 PURUS Line
Monteringsanvisning Bostik VTv10-VTg10
Monteringsanvisning PURUS Corner Twist
Monteringsanvisning PURUS Line Twist

JAFO Unidrain

Weber Tec Dispersionssystem

 

Sitac SC0759-15

Monteringsanvisning för Unidrain
Tec Foliesystem och Tec Dispersionssystem

Weber Designbrunn Weber Tec Dispersionssystem SC0572-15 Monteringsanvisning Weber Designbrunn
Tec Foliesystem och Tec Dispersionssystem