Menu

Förstärka skivvägg

Om underlaget sviktar, finns det risk för att plattor lossnar från väggen. Det kan också skada tätskiktet, vilket riskerar att leda till vattenskador.

Det är viktigt att underlaget är tillräckligt stabilt för att montera kakel, sjösten och liknande på vägg. Vid enbart plastmatta på vägg, är det inte lika känsligt.

När man monterar skivmaterial på en vägg ska skivleverantörens rekommendationer följas bland annat avseende:

Följ leverantörens anvisningar för hur våtrumsväggen ska byggas upp om den består av skivmaterial. En tumregel när väggen ska kaklas är att den ska ha en böjstyvhet som motsvarar två lager gipsskivor med kartongyta med ett regelavstånd på 600 mm.
  • Avstånd mellan reglar.
  • Regels dimensioner/mått.
  • Skivtjocklek.
  • Skivbredd.

Särskilt viktigt med känsliga ytmaterial

Det är särskilt viktigt när väggen ska kläs med kakel, sjösten och liknande. Om underlaget sviktar, finns det risk för att plattor lossnar från väggen. Det kan också skada tätskiktet, vilket riskerar att leda till vattenskador. Vid plastmatta som beklädnad, är det inte lika känsligt eftersom mattan har en stor töjmån.

Våtrumsvägg med möjlighet för vattentät infästning rekommenderas

För att infästningar ska kunna göras vart som på en väggyta krävs att väggen i sig har tillräckligt hög hållfasthet. Vid val av material, ta därför hänsyn till eventuella infästningar och möjligheten att eftermontera till exempel stödhandtag eller duschväggar.

För att möjliggöra  infästningar i väggen utan bakomliggande reglar eller kortlingar kan man välja en  skivkonstruktion som är provad och godkänd för infästning, till exempel 15 mm konstruktionsplywood (kryssfaner) som uppfyller kvalitet F 10/3 E 80/15 enligt SS-EN 636* på 70 mm träregel, alternativt plåtregel, i båda fallen monterade på c/c 450. På våtrumssidan monteras därefter en formstabil skiva som underlag för tät- och ytskikt. Väggen kan beskrivas som en enda stor kortling där infästningar kan göras var som helst på väggytan. Väggen är utvecklad gemensamt av byggbranschen och provad på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås. 
* Tidigare EN 636 20/70

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak