Menu

Vägghängd toalett

Gemensamt för vägghängda toaletter är att tätskiktet ska sitta bakom och under spolenheten så att läckande vatten inte orsakar vattenskador.

Tänk på att spolenheten bakom den vägghängdatoalettsitsen måste installeras enligt gällande branschregler.

Vägghängda toaletter har spolenheten inbyggd i väggen vilket kräver särskild hänsyn för att ta hand om eventuellt läckage. Principen är enkel: Läckande vatten ska inte skada underlaget och ska snabbt bli synligt så att till exempel en läckande spolenhet kan åtgärdas.

Fungerande ytskikt under inbyggnad

Om golvet består av kakel, klinker, sandsten eller dylikt, ska vätskebaserat tätskikt, tätskiktsfolie eller plastmatta kompletteras med ett keramiskt ytskikt på golvet innan man påbörjar monteringen av toaletten. Tätskiktet monteras på golvet och sedan på väggen enligt respektive leverantörs monteringsanvisningar. Läckagevatten ska snabbt bli synligt. Lämna därför en dränerande öppning i höljets lägsta punkt.

Det finns även förtillverkade tätskiktskonstruktioner, en sorts balja, som installeras bakom den inbyggda spolcisternen. Denna typ av tätskiktskonstruktion ska vara provad och godkänd att användas med golvets och/eller väggens tätskikt.

Tätskiktbakom och under vid utanpå monterad spolenhet.
Tätskikt bakom och under vid inbyggd spolenhet.

 

Nu 574 055 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak