Menu

Toalett eller bidé

Tänk på att monteringsytan för en golvmonterad toalett eller bidé ska vara plan och fri från golvvärme. Toaletten ska stå stadigt. Undvik håltagning genom tätskiktet.

En toalett ska ha en rektangulär plan yta på minst 300x400 mm.

Vid montering av en toalett krävs en rektangulär plan yta på minst 300x400 mm. Ytan ska vara fri från golvvärme. Vatten, spillvatten och elledningar kan läggas under monteringsytan under förutsättning att det görs djupare än 60 mm.

Toalett ska stå stadigt. Undvik håltagning igenom tätskiktet.

Underlaget ska vara stadigt

Golvmaterialet ska vara massivt, gjutet eller utfört med skivor på reglar så att toalett eller bidé står stadigt. Golvet ska tillåta ett borr- och skruvdjup på 60 mm. Limmas toaletten fast mot golv, ska montage utföras enligt leverantörens monteringsanvisning.