Menu

Tillgänglighet

Minst ett toalettrum i huset eller lägenheten ska vara rullstolsanpassat enligt Boverkets Byggregler. Det ska också finnas plats för medhjälpare och separat duschplats.

Arkitekt och föreskrivare ska känna till reglerna för tillgänglighet vid bostadsutformning.  Även som entreprenör ska man känna till att sådana regler finns och vad de innebär i praktiken.

Enligt Boverkets Byggregler, BBR 3:221:

Minst dörren till huvudentrén samt minst en dörr till varje rum (inklusive rum för matlagning och ett hygienrum), balkong, terrass och uteplats ska medge passage med rullstol. Det ska finnas tillräcklig plats att öppna och stänga dörrarna från rullstolen. Minst ett hygienrum ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelseförmåga och utformas så att det lätt kan ordnas plats för medhjälpare. I det tillgängliga och användbara hygienrumet ska också gå att ordna en separat duschplats om en sådan saknas från början. (BBR, 3:146) Föreskrifterna i avsnitt 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen och i avsnitt 9 Energihushållning gäller inte för fritidshus med högst två bostäder. (BBR, 1:2)

Andra tips för handikappsanpassning:

  • Är tätskiktslösningen anpassad för att göra förändringar i efterhand? Tätskiktet måste vara vattentätt efter anpassning.
  • Finns det anledning att förstärka väggkonstruktionen, till exempel genom tilläggsregling (så kallade kortlingar) eller med 15 mm konstruktionsplywood, där stöd om liknande kan komma att installeras i händelse av att den boende blir rörelsehindrad?
  • När man bygger våtrum finns det vissa fallbyggnadsregler som man måste följa, vilket kan leda till stora nivåskillnader mellan våtrum och intilliggande rum om man inte väljer lämplig lösning. Det kan till exempel handla om att man måste bila bort en bruksläggning, eller välja en lågbyggande förstärkning av underlaget.

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak