Menu

Rörgenomföringar i vägg

Vid rörgenomföringar som bryter väggens tätskikt ställs det krav på både placering och fixering för att möjliggöra fackmässiga installationer av tätskikt.

Rörgenomföringar som bryter väggens tätskikt

I plats för bad och dusch får inga rörgenomföringar finnas förutom:

  • Direkt anslutning till badkars- eller duschblandare och eventuell duschanordning.
  • Kopplingsbricka för slanganslutning av duschkabin eller blandare på badkarskant

Rörgenomföringar får placeras över 2 m från golvet, men inte närmare taket än 100 mm - detta för att möjliggöra montering av tätskikt.

Vid rörgenomföringar i vägg:

  • Centrumavstånd mellan rörgenomföringar i vägg för tappvatten- eller värmerör med en diameter mindre eller lika med 32 mm ska vara c/c 60 mm.
  • För rör eller skyddsrör med större diameter än 32 mm ska avstånd mellan rör vara minst 60 mm.
  • Avståndet mellan rör och tätskiktet på angränsande vägg eller golv ska vara minst 60 mm.
  • Rör ska sticka ut cirka 60 mm från väggens tätskikt.
  • Alla rör ska vara monterade vinkelrätt (90⁰) mot väggen.
  • Största tillåtna mellanrum mellan rör eller annan genomföringsdetalj och väggskivan eller motsvarande är 2 mm.

Rörgenomföring i vägg med tätskikt för rör upp till 32 mm.

Rörgenomföring i vägg med tätskikt för rör över 32 mm.

Sammanfattning av krav på genomföringar som bryter väggens tätskikt

Tabellen nedan redogör för vilka typer av genomföringar som är godkända att bryta väggens tätskikt beroende på typ av rör och utrymme. Förutsatt att alla ovanstående krav och toleranser följs.

- Plats för Bad eller Dusch Våtzon 1 (utanför plats för Bad eller Dusch) Våtzon 2
Direkt anslutning till kar- eller duschblandare Godkänt  Ej tillämpbart  Ej tillämpbart
 Annan rörgenomföring  Ej godkänt  Godkänt  Godkänt
Läckageindikering   Ej godkänt  Godkänt  Godkänt
Spillvattenrör eller anslutningsstosar för WC-stolar  Ej godkänt  Godkänt  Godkänt
Fördelarskåp  Ej godkänt  Godkänt  Godkänt
Inbyggnadslåda  Godkänt  Godkänt  Godkänt
Genomföringar för el  Godkänt  Godkänt  Godkänt
Ventilationsrör  Ej godkänt  Godkänt  Godkänt

Tabellen ovan redogör för vilka typer av genomföringar som är godkända att bryta väggens tätskikt beroende på typ av rör och utrymme.

Nu 646 741 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak