Menu

Rörgenomföringar i golv

Vid rörgenomföringar som bryter golvets tätskikt ställs det krav på både placering och fixering för att möjliggöra fackmässiga installationer av tätskikt.

Rörgenomföringar som bryter golvets tätskikt

Rörgenomföringar som bryter golvets tätskikt ska undvikas så långt det går i syfte att minimera risken för vattenskada. I undantagsfall där det inte är praktiskt möjligt eller där det finns särskilda tekniska lösningar kan undantag godkännas.

  • I plats för bad eller dusch får det endast finnas golvbrunn.
  • I bad- eller duschrum, tvättstuga och rum med vattenvärmare eller motsvarande ska inga rörgenomföringar finnas i golv förutom spillvattenrör och golvbrunn.
  • I bad- och duschrum eller i tvättstuga där det finns vattenvärmare, värmepump eller vattenmätare får undantag göras. I dessa utrymmen ska rörgenomföringar till eller från sådana apparater utföras med rörgenomföringshylsa.

Krav på genomföringar i golv med tätskikt

Tabellen nedan redogör vilka typer av rörgenomföringar som är godkända i respektive utrymme/golv med krav om tätskikt. Genomföringen är godkänd förutsatt att övriga krav och toleranser efterlevs.

    Plats för
bad eller dusch
Bad- och duschrum med apparat* Tvättstuga med apparat* Apparatrum (Vattenvärmare, vattenmätare osv.) Toalettrum/
Wc
 Golvbrunn  Godkänt  Godkänt  Godkänt  Godkänt  Godkänt
 Spillvattenrör  Ej godkänt  Godkänt  Godkänt  Godkänt  Godkänt
 Rör till vattenvärmare, värmepump eller vattenmätare utan rörgenomföringshylsa.  Ej godkänt  Ej godkänt  Ej godkänt  Ej godkänt  Ej tillämpbart
Rör till vattenvärmare, värmepump eller vattenmätare med genomföringshylsa.  Ej godkänt  Undantag Godkänt  Undantag Godkänt  Undantag Godkänt  Ej tillämpbart
 Tappvatten- och eller värmerör med/utan genomföringshylsa.  Ej godkänt  Ej godkänt  Ej godkänt  Ej godkänt  Godkänt

* Vattenvärmare, värmepump eller vattenmätare.

Tabellen ovan redogör för vilka typer av genomföringar som är godkända att bryta golvets tätskikt beroende på typ av rör och utrymme.

Vid avloppsrör och servisledningar i golv:

  • Avståndet mellan avloppsrör, avloppsstosar eller genomföringshylsor och vägg ska vara minst 60 mm.
  • Avståndet mellan  avloppsrör, avloppsstosar eller genomföringshylsor ska vara minst 100 mm.
  • Avloppsrör, avloppsstosar eller genomföringshylsor ska sticka upp cirka 40 mm och max 60 mm över färdigt golv och vara utformade så att tätskiktet kan anslutas vattentätt mot dessa. Efter montage av tätskikt kan rör kapas till önskad längd, förutsatt att tät- och ytskiktets anslutning till röret inte skadas.
  • Rör ska inte ha rörkoppling monterad när tätskikt monteras.
  • I WC-rum ska avstånd mellan genomföringar i golv för tappvatten- eller värmerör med diameter mindre eller lika med 32 mm vara c/c 60 mm. För rör med större diameter än 32 mm ska avstånd mellan rör eller rörgenomföringshylsor vara minst 60 mm. Rörgenomföring ska ha slät yta för anslutning av tätskikt.

. Mått för spillvattenrör och golvbrunn i tvättstuga med plastmatta som tät- och ytskikt (även bakom keramik).

Mått för spillvattenrör och golvbrunn i tvättstuga med plastmatta som tät- och ytskikt (även bakom keramik).

Mått för spillvattenrör och golvbrunn i tvättstuga med tätskiktsfolie eller vätskebaserat tätskikt.

Mått för spillvattenrör och golvbrunn i tvättstuga med tätskiktsfolie eller vätskebaserat tätskikt.

Nu 646 742 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak