Menu

Rörgenomföringar

Så här ser underlaget ut på ett idealbadrum när det gäller rörgenomföringar, fall mot golvbrunn med mera. Avloppsrör i golv kan om möjligt undvikas med hjälp av vägghängd toalett och genom att dra avloppsrör för handfat via vägg.

Vad gäller vid mindre röravstånd?

 • Vid mindre avstånd än angivet i GVKs branschregler, får tätskiktsinstallation bara ske om det är praktiskt möjligt att utföra en tätning mot rör. Avvikelser ska också anges i GVKs kvalitetsdokument för förkontroll.

 

Branschregler VVS

Rör ska sitta fast ordentligt och vara placerade så att det är möjligt att ansluta tätskikt vattentätt mot rören.

Generellt - bra att veta:

 • Rör ska vara fixerade, det vill säga sitta fast, så att rörelser inte riskerar att skada tätningen mellan rör och tätskikt. Fixering ska vara utförd före montage av tätskikt och enligt rörleverantörens monteringsanvisning.
 • Hål för genomföring i golv- eller väggskiva eller motsvarande ska vara utfört med högst 2 mm mellanrum mellan skiva och rör eller annan genomföringsdetalj.
 • För tätning av rörgenomföringar, se tätskikt vid rörgenomföringar.

Golv - Rörgenomföringar som bryter golvets tätskikt

 • Förutom avloppsrör och golvbrunnar tillåts inga andra rör att bryta golvets tätskikt.
 • Rörgenomföring i golv i tvättstuga, apparatrum eller i annat utrymme med vattenvärmare, värmepump eller liknande kan utföras med genomföringshylsa. I småhus som inte har tvättstuga eller annat apparatrum kan rörgenomföring till vattenvärmare, värmepump eller liknande göras med en genomföringshylsa  i bad- eller duschrumsgolv, dock inte i plats för bad eller dusch. En genomföringshylsa ska ha en slät yta och vara anpassad till golvets tätskikt. Tätning ska ske mellan medierör eller skyddsrör och genomföringshylsa enligt rörleverantörens monteringsanvisning.

Vid avloppsrör och servisledningar i golv:

 • Avståndet mellan avloppsrör, avloppsstosar eller genomföringshylsor och vägg ska vara minst 60 mm.
 • Avståndet mellan  avloppsrör, avloppsstosar eller genomföringshylsor ska vara minst 100 mm.
 • Avloppsrör, avloppsstosar eller genomföringshylsor ska sticka upp cirka 40 mm över färdigt golv och vara utformade så att tätskiktet kan anslutas vattentätt mot dessa. Efter montage av tätskikt kan rör kapas till önskad ländg, förutsatt att tät- och ytskiktets anslutning till röret inte skadas.
 • Rör ska inte ha rörkoppling monterad när tätskikt monteras.
Rögenomföring till vattenvärmare, värmepump eller liknande i utrymme med krav på tätskikt ska utföras med en så kallad genomföringshylsa.

Vägg - Rörgenomföringar som bryter väggens tätskikt

I plats för bad och dusch får inga rörgenomföringar finnas förutom:

 • Direkt anslutning till kar- eler duschblandare och eventuell duschanordning, eller
 • särskild rörgenomföring för slanganslutning av duschkabin eller blandare på badkarskant.

Rörgenomföringar får placeras över 2 m från golvet, men inte närmare taket än 100 mm - detta för att möjliggöra montering av tätskikt.

Avstånd mellan rör och mellan rör och vägg ska göra det möjligt att ansluta tätskikt eller plastmatta med de metoder som leverantören anger i monteringsanvisningen.

Vid rörgenomföringar i vägg:

 • Avståndet mellan avloppsrör och vägg ska vara minst 60 mm.
 • Avståndet mellan rör och tätskiktet på angränsande vägg eller golv ska vara minst 60 mm.
 • Rör ska sticka ut 100 mm från vägg. Efter montage av tätskikt kan röret kapas till önskad längd, förutsatt att tätskiktets anslutning till röret inte skadas.
 • Rör ska vara monterade vinkelrätt mot vägg.

Övriga genomföringar som bryter väggens tätskikt

Förutom rörgenomföringar så finns andra typer av produkter som installeras i våtrum och och därmed bryter väggens tätskikt. Placering av produkten och genomföring avgörande för ett vattentätt resultat. För genomföringar i våtzon 1 ställs det krav på att tätskiktet ska gå att anslutas tätt.

 • Fördelarskåp med serviceöppningar får inte placeras i plats för bad och dusch.
 • Fördelarskåp med serviceöppningar placerade i våtzon 1 ska ha en vattentät lucka och vara provad och godkänd för anslutningar mot väggen.
 • Inbyggnadslådor för tappvattenarmaturer ska vara provade och godkända för att anslutas mot väggens tätskikt. De bör vara utformade så att kopplingar kan  bytas ut utan att tätskiktet förstörs.
 • Genomföringar för el ska om möjligt placeras i våtzon 2. Elinstallationer som bryter väggens tätskikt i våtzon 1 ska vara utformad för tät anslutning till väggens tätskikt och ej vara dold bakom till exempel bubbelbadkar.
 • Elinstallationer ska utföras enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och enligt Elektriska installationsorganisationens, EIO:s, rekommendationer.

Nu 582 495 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak