Menu

Rörgenomföringar

Så här ser underlaget ut på ett idealbadrum när det gäller rörgenomföringar, fall mot golvbrunn med mera. Avloppsrör i golv kan om möjligt undvikas med hjälp av vägghängd toalett och genom att dra avloppsrör för handfat via vägg.

Vad gäller vid mindre röravstånd?

  • Vid mindre avstånd än angivet i GVKs branschregler, får tätskiktsinstallation bara ske om det är praktiskt möjligt att utföra en tätning mot rör. Avvikelser ska också anges i GVKs kvalitetsdokument för förkontroll.

 

Branschregler VVS

För att kunna garantera att tätskiktet ansluts tätt finns det särskilda krav på rörgenomföringar i badrumsgolv och vägg. Rör ska bland annat sitta fast ordentligt och vara placerade så att det är möjligt att ansluta tätskikt vattentätt mot rören.

Boverkets Byggregler

Nedanstående text återges i Boverkets Byggregler, BBR, Kap. 6.5335:

I de delar av golvet som regelmässigt blir utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill får endast genomföringar för avloppsenheter utföras. Golvavlopp ska vara så fast förankrade i bjälklagskonstruktionen att inbördes rörelser inte uppstår mellan avlopp, underlag, tätskikt och golvbeläggning. Golvavloppets förankring och läge i höjd och våg bör kontrolleras innan det vattentäta skiktet appliceras. 

Generellt - bra att veta:

  • Rör ska vara fixerade, det vill säga sitta fast, så att rörelser inte riskerar att skada tätningen mellan rör och tätskikt. Fixering ska vara utförd före montage av tätskikt och enligt rörleverantörens monteringsanvisning.
  • Hål för genomföring i golv- eller väggskiva eller motsvarande ska vara utfört med högst 2 mm mellanrum mellan skiva och rör eller annan genomföringsdetalj.
  • För tätning av tätskikt rörgenomföringar, se tätskikt vid rörgenomföringar.

Nu 646 741 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak