Menu

Gamla golvbrunnar

Gamla golvbrunnar som är äldre än 1990 ska bytas ut vid renovering. Många tidiga modeller var anpassade för till exempel badkar och utgör en stor risk när man tar bort badkaret.
Läs golvbrunnstillverkaren Jafos broschyr, Hitta rätt bland gamla golvbrunnar, för att ta reda på om din golvbrunn är för gammal ett godkänt utförande vid renovering.

En vanlig fråga vid renovering av våtutrymmen är om golvbrunnen ska bytas, eller om den kan behållas. Det är ofta lite snårigt att ta reda på hur gammal golvbrunnen är, men det finns några enkla hjälpmedel. Först och främst ska man ha klart för sig vad som gäller enligt GVKs branschregler.

Detta gäller enligt GVKs branschregler:

  • Om golvbrunnen är nyare än 1990, kan golvbrunnen behållas vid renovering av våtrum. Detta gäller under förutsättning att golvbrunnen är i bra skick samt är förankrad på ett sådant sätt som motsvarar idag gällande monteringsanvisning och branschregler. Vid tveksamheter ska golvbrunnen bytas ut.
  • Om golvbrunnen är äldre än 1990, ska golvbrunnen bytas ut för att följa GVKs branschregler. Denna regel finns även hos Säker Vattens branschregler för VVS.
  • Till och med utgåvan Säkra Våtrum mars 2006 anvisade GVK hur plastmatta kunde monteras fackmässigt i brunn före 1990, se sidan 12. Metoden förutsatte att golvbrunnen uppfyllde ett antal kriterier, bland annat att den hade en separat klämring för fixering av plastmattan, vanligen en s.k. ställbar klämring.
  • I Säkra Våtrum april 2008 skärps reglerna så att golvbrunnar före 1990 ska bytas ut. Regeln tillämpas, se sidan 21, exempelvis vid stambyte, vid påkostad renovering eller efter omfattande vattenskada. Detta ger dock en viss öppning för undantag vid mindre reparationer med plastmatta. Av tabellen framgår också att tätskiktsleverantören ansvarar för hur plastmatta monteras i brunn före 1990.
  • Från och med Säkra Våtrum februari 2011 ska golvbrunn före 1990 alltid bytas ut vid renovering. Vid renovering ska golvbrunnar bytas ut om det inte är säkerställt att de fungerar felfritt - till exempel om de är defekta, saknar klämringar eller reservdelar. Att behålla en fastställd fungerander golvbrunn tillverkad före 1990 är en avvikelse från branschreglerna. Vid renovering av äldre fastigheter där det finns särskilda skäl eller där det inte är tekniskt möjligt att uppfylla reglerna, ska avvikelsentydligt avtalas mellan ingående parter.

Hur tar jag reda på att golvbrunnen är godkänd?

Om det är svårt att fastställa ålder, fabrikat, modellnamn eller funktion rekommenderar GVK alltid att byta ut till en ny golvbrunn vid renovering.

  • Först och främst gäller det att ta reda på när huset eller lägenheten är byggd. Har inte våtrummet renoverats sedan byggåret, är byggåret en bra indikator på golvbrunnens ålder. Är fastigheten till exempel byggd 1978 ska golvbrunnen definitivt bytas ut vid renovering eftersom den då antagligen saknar klämring för fixering av plastmatta som yt- eller tätskikt.
  • Har däremot huset renoverats, eller är byggt i början på 90-talet, kan det vara svårt att avgöra golvbrunnens ålder. Se punkter nedan för att avgöra golvbrunnens ålder.
  • Golvbrunnstillverkaren JAFO har givit ut en utmärkt broschyr för att hitta rätt bland gamla golvbrunnar. Finns din golvbrunn med i denna broschyr, ska den definitivt bytas.
  • Det finns normalt ett RSK-nummer, fabrikat eller modellnamn angivet i själva golvbrunnen. Även om detta är ett ganska besvärligt jobb, så ger det ett precist svar på golvbrunnens ålder. Ofta kan man behöva rådfråga tillverkaren eller GVK för att avgöra om golvbrunnen är äldre än 1990.

Exempel på golvbrunnar som är äldre än 1990:

Golvbrunn från Jafo, blå:

Golvbrunn från Jafo, gul:

Gammal klämring från Jafo:

Gammal sil från Jafo:

Golvbrunn från Ido Secur:

 

Golvbrunn från Sito:

 

Golvbrunn från Tarkett:

 

Nu 688 766 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak