Till huvudinnehållet

Golvbrunn

Golvbrunnen är våtrummets viktigaste detalj. Många vattenskador kan undvikas om golvbrunnen monteras på rätt sätt. Tänk på att det är särskilda regler för golvbrunnar som sitter närmare än 200 mm från väggen.

Hälften av vattenskadorna hittas vid golvbrunnen

Golvbrunnen är mycket viktig för att våtrummet ska fungera på rätt sätt. Risken för vattenskador stor i anslutning till golvbrunnen. Enligt Vattenskadeundersökningen 2013, som utförs av Vattenskadecentrum, beror cirka hälften av läckaget i tätskiktet vid anslutningen till golvbrunnen. Innan en badrumsrenovering påbörjas ska den befintliga golvbrunnen alltid kontrolleras, så att den inte är för gammal eller defekt. Golvbrunnar äldre än 1990 ska alltid bytas. Moderna golvbrunnar är testade och godkända enligt särskilda testmetoder (SS-EN 1253). För information om golvbrunnar och andra VVS-produkter samt monteringsanvisningar, produktblad, typgodkännande m.m. till dessa, se RSK-databasen.

Totalt står andelen vattenskador orsakade av läckage genom tätskikt i våtrum för ca en femtedel av det totala antalet skador.

Viktigt att tätskiktet ansluts rätt

Vid en våtrumsinstallation ska man alltid utgå ifrån leverantörens anvisning när tätskiktet ska anslutas vattentätt till golvbrunnen. Var noggrann med att använda de verktyg som golvbrunnsleverantören rekommenderar för att till exempel skära tätskiktet vid golvbrunnen. Golvbrunnsleverantören ska i monteringsanvisning för aktuell golvbrunnstyp tydligt beskriva hur en plastmatta ska anslutas till golvbrunnen. Vid vätskebaserade tätskikt och tätskiktsfolier är det däremot tätskiktsleverantörens monteringsanvisning som gäller.

  • Enligt GVKs branschregler ska golvbrunn vara godkänd enligt SS-EN 1253. Dokumenterad monteringsanvisning ska tydligt ange hur plastmatta, tätskiktsfolie eller brunnsmanschett eller motsvarande ansluts vattentätt till aktuell golvbrunn.
 
Var noggrann med att använda de verktyg som golvbrunnsleverantören rekommenderar för att till exempel skära tätskiktet vid golvbrunnen.
 

Kontrollera alltid att golvbrunnen:

  • Sitter fast ordentligt. I träbjälklag ska golvbrunnen vara monterad med en monteringsplatta. I betongbjälklag ska den fixeras enligt golvbrunnsleverantörens anvisning.
  • Att den är monterad på rätt höjd.Golvbrunnens placering ska möjliggöra att golvet lutar mot golvbrunnen i på golvet i hela våtutrymmets yta.
  • Är placerad minst 200 mm från väggen, om det inte finns ett särskilt godkännande för väggnära golvbrunn, se även väggnära golvbrunnar.
  • Golvbrunnens placering ska också göra det möjligt att rengöra golvbrunnen och dess vattenlås.
  • Är i våg med ett vattenpass. Golvbrunnen får luta max 2 mm från golvbrunnens centrum till golvbrunnens ytterkant. Detta för att säkerställa att tätskikt går att ansluta vattentätt.

Golvbrunnar som är placerade närmare än 200 mm från väggen, ska ha ett särskilt godkännande.

Rengör golvbrunnen regelbundet

Vattenlåsets uppgift är att förhindra att dålig lukt kommer upp från avloppssystemet. Det är viktigt att regelbundet rengöra golvbrunnen för att förhindra stopp som kan leda till vattenskador i intilliggande rum.