Menu

Hur ska golvlutning mätas i våtutrymmen?

GVK får ofta in frågor om hur Golvlutning ska mätas, men också hur det ska bedömas samt vad som räknas som buktighet respektive bakfall. Ett förtydligande dokument har därför tagits fram med syfte att ge svar på dessa frågor. Dokumentet riktar sig till GVKs kontrollanter, GVK- Auktoriserade företag samt oberoende besiktningsmän som ska kontrollera golvlutningen i våtutrymmen. 

Att tänka på när man mäter fall:

  • Antal mätpunkter och mätsträcka är beroende av rummets utformning och valet av golvbrunn
  • Man kan få en indikation på golvets lutning med en kula/dank eller med vatten
  • Golvlutning ska mätas på en så lång sträcka som möjligt
  • Golvlutning ska inte mätas ”punkt för punkt” eller på varje klinkerplatta
  • En rätskiva plus digitalpass eller ett längre vattenpass ska användas på längre sträckor
  • Ett vattenpass med längden 30 centimeter kan med fördel användas vid mätning av golvlutning i plats för bad eller dusch

Ladda ned dokumentet Mätning av golvlutning (PDF)

Nu 703 109 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak