Menu

Fallberäkning och golvbrunnsplacering

Golvets lutning i ett våtrum bestäms i huvudsak av nivåskillnaden mellan golvbrunn (lägsta punkt) och dörröppning (högsta punkt). Det är idag enkelt att antingen använda ett vattenpass med mätkil eller ett digital vattenpass för att mäta ut golvets lutning. Detta görs ofta för att kontrollera att till exempel att fallspacklingen är inom toleranserna innan tätskikt appliceras. Nedan går vi igenom beräkningar som kan göras för att kontrollera att till exempel golvbrunnen är placererad på rätt nivå i förhållande till dörröppning för att på så sätt skapa förutsättningar för golvets lutning.

Räkna ut golvbrunnens placering för korrekt golvlutning

Förutsättning: Golvets ytskikt i bostaden är referensnivå och kallas här nollnivå. Ofta vill man idag inte ha någon tröskel till badrummet. Ytskiktet önskas då ligga i samma nivå i badrummet intill dörren som i angränsande rum där ytskiktet är i våg.

Användning: Bifogad beräkningshjälp används när du vill beräkna golvbrunnens höjd för anslutning av tätskikt på rätt nivå med de regler för fall som GVK anger. Golvbrunn och tätskikt ska ju mötas på samma nivå.

Såhär gör du: Du skriver i de gröna fälten och fyller i de mått som önskas i det aktuella fallet med avstånd i meter och fall i mm/m och får då veta var brunnen ska placeras i höjd. På köpet får du veta vilka fallförhållanden det blir i de gula fälten. Om golvbrunnen sitter på annan nivå än den önskade får du prova med andra fall, mindre eller större, tills de motsvarar brunnens nivå. Enligt GVKs branschregler ska golvets lutning utformas så golvbrunnen är placerad så att tätskiktets översta punkt vid dörröppningen ska ligga minst 20 mm ovan golvbrunnens fläns.

Att räkna ut fallförhållande (1 på ...)

Så här räknar du ut fallförhållande. Du behöver bara veta höjd och längd. 
Observera att måste använda samma enhet (mm, cm, millimeter) när du räknar.

 • Steg 1: Ange längden. Den horizontella längden längst golvet. Exempel 1000 mm.
 • Steg 2: Ange höjden. Den vertikala längden. Exempel 20 mm
 • Steg 3: Dela längden med höjden. I vårt exempel blir det 1000 / 20. Det är lika med en lutning/fallförhållande om 50, det kommer alltså visas som ett fallförhållande om = 1:50.

Att räkna ut fallförhållande (mm/m)

Så här räknar du ut fallförhållande. Du behöver bara veta höjd och längd. 
Observera att måste använda samma enhet (mm, cm, millimeter) när du räknar.

 • Steg 1: Ange längden. Den horizontella längden längst golvet. Exempel 500 mm.
 • Steg 2: Ange höjden. Den vertikala längden. Exempel 10 mm
 • Steg 3: Dela höjgden med längden. I vårt exempel blir det 10 / 500 = 0,02. Det är lika med en förhållande om 0,02 . Multiplicera detta med 1000 (mm) för att få det i enhet mm/m. Lutning är 20 mm/m.

Att räkna ut lutning i procent %

Så här räknar du ut lutningen i procent. Du behöver bara veta höjd och längd. 
Observera att måste använda samma enhet (mm, cm, millimeter) när du räknar.

 • Steg 1: Ange längden. Den horizontella längden längst golvet. Exempel 1000 mm.
 • Steg 2: Ange höjden. Den vertikala längden. Exempel 20 mm.
 • Steg 3: Dela höjden med längden. I vårt exempel blir det 10 / 2000. Det är lika med en lutning om 0,02 vilket är motsvarar en lutning om 2 procent (multiplicera med 100 om du behöver).

Att räkna ut lutning i grader

Så här räknar du ut lutningen i grader. Du behöver bara veta höjd och längd. 
Observera att måste använda samma enhet (mm, cm, millimeter) när du räknar.

 • Steg 1: Ange längden. Den horizontella längden längst golvet. Exempel 1000 mm.
 • Steg 2: Ange höjden. Den vertikala längden. Exempel 20 mm
 • Steg 3: Tan(20/1000)

En lutning på 100% motsvarar 45° eftersom tan(45°) = 1 = 100 %

 

Nu 646 741 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak