Menu

Förstärka träbjälklag

Svikt och fuktrörelser

  • Golv som ska förses med keramiskt ytskikt måste förstärkas för att motverka svikt och fuktrörelser.
  • Om golvet i ett våtrum sviktar för mycket kommer klinkerplattorna att lossna. Svikt kan till exempel uppstå om undergolvet tillåts böjas ned när man kliver på det.
  • De flesta har sett att springorna i ett trägolv är större på vintern och mindre på sommaren. Gemensamt kallar man detta för fuktrörelser. Fuktrörelser måste alltid begränsas för att det ska vara möjligt att lägga klinkerplattor på ett golv.

Golv som ska förses med kakel, klinker, natursten och liknande ytskikt måste förstärkas för att bli tillräckligt stabila. Det motsatta kan leda till dyra vattenskador.

Så här förstärks träbjälklaget enligt GVK

Metoder Utförande
Förstärkning av 22 mm spånskiva

22 mm spånskiva, kvalitet V 313-P5 rekommenderas. Kombineras med något av följande två alternativ:

  • Formstabil avjämningsmassa, minsta skikttjocklek 12 mm utan inlagd golvvärme. Leverantören ska ange minsta skikttjocklek vid inlagd golvvärme, samt ange hur eventuell armering av avjämningsmassa ska utföras.
  • 13 mm formstabil skiva eller motsvarande som limmas och skruvas fast i spånskivan. När limmet verkat tas skruvarna bort.
Förstärkning med lättfyllnadsmassa

Lättfyllnadsmassa mellan golvbjälkar kompletterad med armerad avjämningsmassa utförs enligt monteringsanvisning. Se även förstärkning av bjälklag med lättfyllnadsmassa.

Förutsätter ett träbjälklag med max 600 mm mellan bjälkarna. Bjälkar är av typen 45x220 mm virkeskvalitet C24 eller motsvarande med max 3,4 m mellan bjälkarnas stöd enligt tabell nedan.


Spännvidder för golvbjälkar, byggreglar, B x H, 45 x 195 mm:

Max uppläggnings-
avstånd [m]

Max c/c [mm] Virkeskvalitet
2,5 600 C14
3,0 600 C24
3,2 300 C14
3,8 300 C24


Spännvidder för golvbjälkar, byggreglar, B x H, 45 x 220 mm:

Max uppläggnings-
avstånd [m]

Max c/c [mm] Virkeskvalitet
2,9 600 C14
3,4 600 C24
3,6 300 C14
4,2 300 C24


Rekommendationer vid utformning av bjälklag

  • Beakta möjligheten att förstärka underlaget även när plastmatta installeras som ytskikt.
  • För att minska nivåskillnaden mellan golvet i våtrummet och golvet i det angränsande utrymmet kan man minska bjälklagshöjden, under förutsättningar att det finns en särskild belastningsberäkningar för konstruktionen som medger detta.

Golvvärme med förstärkt bjälklag

När golvvärme installeras i ett träbjälklag är det viktigt att bjälklagets stabilitet inte äventyras. GVK rekommenderar alltid att en kontruktionsritning eller motsvarande ligger till grund för utförande av golvvärme i ett träbjälklag.

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak