Menu

Nivåskillnad dörröppning och golvbrunn

Det är viktigt att det blir en tydlig nivåskillnad mellan duschplatsens golvbrunn och insteget i badrummet. GVKs råd är att skillnaden ska vara minst 20 mm.

Ytskiktet på golvet vid dörröppningen ska alltid ligga minst 20 mm över golvbrunnen i duschplatsen eller motsvarande. Se exempel nedan (samtliga mått anges i mm).

Plastmatta som tät- och ytskikt

Plastmatta med uppvik mot tröskel.
Plastmatta utan uppvik, då tröskel saknas.

Keramiska ytskikt och natursten

Keramiskt ytskikt, ellermotsvarande, med uppvik av tätskikt, med eller utan tröskel.
Keramiskt ytskikt, ellermotsvarande, utan uppvik av tätskikt. Kan tillämpas då angränsandebyggnadsdelar, utrymme eller ytskikt inte kan fuktskadas genomkontakt med fuktig fästmassa.