Menu

Behörighet Tätskikt under Keramik

Ger dig som montör i det GVK-auktoriserade företaget behörighet att installera keramiska ytskikt i våtutrymmen. Kursen ger dig nödvändiga kunskaper om GVKs branschregler med anknytning till AMA och Boverkets Byggregler samt förståelse för GVKs kvalitetsstöd. Vi går igenom förutsättningar på golv och vägg för fackmässigt montage av tät- och ytskikt med kakel och klinker. Du får också kännedom om golvvärmesystem i denna typ av konstruktioner.

Observera att det är obligatoriskt att ha ett yrkesbevis som plattsättare för att gå kursen, detta ska bifogas i kursanmälan. Du ska även arbeta som montör i ett GVK-auktoriserat företag. För mer information om yrkesbevis, besök BYNs webbplats. 

Anmälningsformulär

Våra kurser under Covid-19 utbrottet

Med anledning av Coronaviruset så har vi beslutat att GVKs behörighetskurser hålls online tillsvidare. GVKs fortbildningskurser genomförs sedan tidigare online och påverkas inte.

Nu 620 416 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak