Menu

Behörighet Tätskikt under Keramik

Ger dig som montör i det GVK-auktoriserade företaget behörighet att installera keramiska ytskikt i våtutrymmen. Kursen ger dig nödvändiga kunskaper om GVKs branschregler med anknytning till AMA och Boverkets Byggregler samt förståelse för GVKs kvalitetsstöd. Vi går igenom förutsättningar på golv och vägg för fackmässigt montage av tät- och ytskikt med kakel och klinker. Du får också kännedom om golvvärmesystem i denna typ av konstruktioner.

 

Anmälningsformulär och datum hittar under respektive kurstillfälle till höger på denna sida. Logga gärna in på www.gvk.se/min-sida och gör kursanmälan. Det underlättar ifyllandet då du kan välja deltagare från ert företags personlista.

Varför ska man gå kursen?

Som montör i ett GVK-auktoriserat företag är kursen obligatorisk. Du ska kunna arbeta enligt GVKs branschregler och kvalitetssystem avseende fackmässig och vattentät installation av tätskikt under keramiskt ytskikt på golv och vägg. Kursen ger dig ett personligt behörighetsbevis som du kan visa för dina kunder när du utför montage. Kom ihåg att du i fortsättningen måste vara anställd i ett GVK-auktoriserat företag eftersom behörighetsbevisen är utställda i företagets namn.

Hur lång tid tar det och vad krävs?

 • Kursen tar en hel dag och börjar 08:30. Under dagen tas foto för behörighetsbevis. Beräknad sluttid 17:00.
 • Kursen avslutas med ett skriftligt prov.
 • Kursen hålls endast på svenska.
 • Du ska arbeta som montör i ett GVK-auktoriserat företag och ha ett yrkesbevis som plattsättare. Kopia av yrkesbeviset skickas till info@gvk.se i samband med kursanmälan, om det inte gjorts tidigare.  För mer information om yrkesbevis, besök BYNs webbplats.
 • Som lärling kan du inte gå GVKs behörighetskurs. 

Kursmål/vad lär du dig:

 • GVKs branschregler för våtrum - genomgång av de tekniska förutsättningarna för att bygga våtrum fackmässigt med rätt underlag för olika tätskikt med keramiskt ytskikt.
 • GVKs hemsida www.gvk.se - lär dig hitta
 • Kvalitetssäkring - Att jobba aktivt med kvalitetsdokument enligt GVK-konceptet - anmälan av våtrum, hur man använder blankett "Förkontroll-Avvikelser" från GVKs branschregler och när man ska sända "Dokumenterad Egenkontroll"
 • Kommunikation av avvikelser till juridisk person enligt AB 04 och till konsument enligt Konsumenttjänstlagen.
 • Undvika skönhetsfel t.ex. enligt AMA i våtrum avseende utförande och färdigt resultat.
 • Golvvärmesystem i kombination med tätskikt och avjämningsmassor i golv med fogplattor berörs.

För att kursen ska bli av krävs minst 8 deltagare. Vi meddelar ca 2 veckor före kursdatum om kursen tvingas ställas in av detta skäl.

Markeringen * betyder att kursen har så många deltagare att den genomförs.

Kostnad

 • 3300 kr/deltagare

Våra kurser under Covid-19 utbrottet

Med anledning av Coronaviruset så har vi beslutat att GVKs behörighetskurser hålls online tillsvidare. GVKs fortbildningskurser genomförs sedan tidigare online och påverkas inte.

Nu 574 055 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak