Menu

Behörighet Plast

Ger dig som montör i ett GVK- auktoriserat företag behörighet att jobba med plastmatta i våtutrymme. Kursen ger dig som montör nödvändiga kunskaper om GVKs branschregler, kvalitetsstyrning och AMA. Du ska dessutom utföra och klara ett praktiskt montage av plastmatta där kravet är en vattentät installation.

Anmälningsformulär hittar du under respektive kurstillfälle till höger på denna sida. Logga gärna in på www.gvk.se/min-sida och gör kursanmälan. Det underlättar ifyllandet då du kan välja deltagare från ert företags personlista. Fler kursdatum i höst tillkommer vartefter.
Det underlättar för vår planering om ni meddelar oss via info@gvk.se om ni önskar kursplats och datum på ort nära er saknas.

Varför ska man gå kursen?

Som montör i ett GVK-auktoriserat företag är kursen obligatorisk. Du ska som montör kunna arbeta enligt GVKs branschregler samt kunna utföra installation av plastmatta fackmässigt och vattentätt.  Kursen ger dig ett personligt behörighetsbevis som du kan visa för dina kunder när du utför jobb. Kom ihåg att du måste jobba i ett GVK-auktoriserat företag eftersom behörighetsbevisen är utställda i företagets namn.

Hur lång tid tar det och vad krävs?

 • Kursen tar en hel dag. Start kl 08:00 och beräknad sluttid 16:00-17:00.
 • Kursen avslutas med ett skriftligt prov.
 • Kursen hålls endast på svenska. Tolk är inte tillåtet att ha med (undantag dövtolk).
 • Praktiskt prov - noll fel. Du tar med dig personlig skyddsutrustning och egna verktyg.
 • Du ska jobba som montör i ett GVK-auktoriserat företag och ha ett yrkesbevis som golvläggare. Kopia av detta skickas till info@gvk.se i samband med kursanmälan, om det inte gjorts tidigare.  För mer information om yrkesbevis, besök BYNs webbplats.
 • Som lärling kan du inte gå GVKs behörighetskurs.

Kursmål/vad lär du dig:

Teoretisk del:

 • GVKs branschregler för våtrum - genomgång av de tekniska förutsättningarna för att bygga våtrum fackmässigt
 • Kvalitetssäkring - Att jobba aktivt med kvalitetsdokument enligt GVK-konceptet - hur fyller man i avvikelser från GVKs branschregler och hur kommunicerar man dem på bygget?
 • Genomgång av Golvbranschens standardiserade monteringsanvisningar för plastmatta i våtrum, klass VT.
 • Krav på plastmattor i våtutrymmen enligt Golvbranschen.
 • Att jobba enligt AMA i våtrum avseende krav på material, utförande och färdigt resultat - vi berör AMA Hus 08 och AMA VVS & Kyl 09.

Praktisk del:

Du ska utföra en installation med plastmatta i ett hörn på golv och vägg vattentätt samt utföra tätning mot vattenrör. Du ska klara följande moment som bedöms/testas av kursledaren:

 • Utföra en estetiskt godkänd installation.
 • Ansluta plastmatta fackmässigt till golvbrunn.
 • Utföra fogning enligt leverantörens anvisning. Dragprov sker.
 • Installera plastmatta i ytter- och innerhörn.
 • Montera stos vattentätt vid vattenrör i våtrum.
 • Vattentäthet i fogar.

Vid godkänt resultat utfärdas ett behörighetsbevis med giltighetstid 5 år från kursdatum. Foto för detta tas under kursen av kursledaren.

För att kursen ska bli av krävs minst 8 deltagare. Vi meddelar ca 2 veckor före kursdatum om kursen tvingas ställas in av detta skäl.

Markeringen * betyder att kursen har så många deltagare att den blir av.

Kostnad

 • 3300 kr/deltagare

 

Våra kurser under Covid-19 utbrottet

Med anledning av Coronaviruset så har vi beslutat att GVKs behörighetskurser hålls online tillsvidare. GVKs fortbildningskurser genomförs sedan tidigare online och påverkas inte.

Nu 573 446 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak