Menu

Arbeta med våtrum

Som beställare finns det många detaljer att sätta sig in i när man ska anlita ett GVK-auktoriserat företag för våtrumsarbeten. I detta kapitel har vi samlat det viktigaste att tänka på före, under och efter arbetets utförande.

Utbilda dig i att bygga Säkra Våtrum!

I januari 2019 kommer vi erbjuda en webbutbildning för dig som arbetar som projektör, byggherre, byggföretag, installatörsföretag, besiktningsman eller har annan roll som kräver kunskap om branschregler för våtrum. I utbildningen kommer vi att vägleda dig i processen från planering, utförande till ett färdigt badrum. 

Viktigt att känna till innan arbetet utförs

Oavsett om du är proffsbeställare eller beställer enstaka våtrum till villan eller bostadsrätten, är planeringsstadiet helt avgörande för hur lyckat våtrumsprojektet blir. Tänk på att en renovering många gånger kan vara en lönsam affär. Planera därför väl innan våtrumsarbetet påbörjas.

Beställ kontroll av ditt våtrum

Tänk om man kunde garantera att tätskiktet verkligen håller tätt innan man monterar kakelplattorna. Tänk inte mer. GVK har ett system för att kontrollera tätheten sedan 1988.

Missnöjd och vill reklamera?

Här hittar du de tips och råd som du behöver som privatperson för att reklamera en tjänst.

Nu 483 888 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.