Menu

Före arbetets utförande

”GVK- konceptet börjar på ritbordet” Ju bättre planering – desto bättre utfall. Det finns många saker att tänka på innan man beställer ett våtrumsarbete. Här har vi listat de viktigaste.

Tänk på det här innan arbetena startar:

 • För det första måste fastighetens förutsättningar tas i beaktning. Är det till exempel fråga om nyproduktion eller en renovering? Finns det kända problem i fastigheten eller ska man göra ingrepp som äventyrar fastighetens hållfasthet eller säkerhet så måste en särskilt kunnig person rådfrågas, till exempel en byggnadstekniker eller fukttekniker.
 • Ta ställning till om tätskiktet (av plastmatta) ska täthetskontrolleras innan arbetet utförs. Det kan spara både tid och pengar. 
 • Anlita ett GVK-auktoriserat företag. Då får du ett kvitto på att företaget har kvalitetsrutiner och att det följer våra branschregler. Du kan jämföra företagets arbete mot branschreglerna och hantverkarna är formellt behöriga. GVK- företagens arbeten kontrolleras också löpande av GVKs kontrollanter via stickprovskontroller.
 • När du anlitar ett GVK-auktoriserat företag, kontrollera då med företaget att våtrummet är anmält till GVKs kvalitetssystem för stickprovskontroller!

För dig som upphandlar våtrumsarbeten:

 • GVKs branschregler som de auktoriserade företagen följer hjälper dig att ställa rätt krav i upphandlingsunderlaget/kravdokumentet.
 • Se till att använda de AMA-koder som passar in på GVK-företagens kompetens, till exempel vid utförande med plastmatta som tätskikt under kakel och klinker.

För dig som beställer våtrumsarbeten som privatperson:

 • Att välja entreprenör kan vara svårt. GVK guidar dig och ger dig en trygghet. Du kan till exempel enkelt kontrollera om montören har formell kompetens genom att be att få se hans eller hennes behörighetsbevis.
 • Genom att anlita ett GVK-auktoriserat företag garanterar du dig om att din försäkring täcker kostnaden för eventuella skador om något skulle gå fel. Alla försäkringsbolag har nämligen som villkor att gällande branschregler ska ha följts vid arbetets utförande för att du ska få ut full ersättning. 
 • Begär alltid att få en kopia på våtrumsanmälan - detta är din värdehandling - innan jobbet påbörjas.
 • Du som beställare kan också efterfråga ett våtrumsintyg, som kan utfärdas efter utfört arbete. Intyget anger att våtrumsinstallationen och arbetet är utfört enligt GVK. Intyget är obligatoriskt när Konsumenttjänstlagen gäller mellan det GVK-auktoriserade företaget och beställaren - konsumenten.
 • I samband med en offert kan GVK-företaget lämna en så kallad anbudsbilaga som beskriver villkor och förutsättningar inför montage av tätskikt. 
   

Nu 626 775 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak